БЪЛГАРИЯ

СЪБИТИЯ

Безплатно обучение на тема: Кандидатстване по OП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура “Насърчаване на предприемачеството”

12 months

Enterprise Europe Network към БТПП организира безплатно обучение, на тема: Кандидатстване по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура “Насърчаване на предприемачеството”, което ще се проведе на 24-ти юли 2018г. в сградата на БТПП от 10.30 часа.
Основните теми, които ще бъдат дискутирани по време на обучението, са:

ПАНЕЛ 1 Постигнати резултати и предстоящи възможности по ОПИК 2018г.
• Финансирани проекти и изплатени средства
• Процедури до края на програмния период. Условия за кандидатстване
ПАНЕЛ 2 Процедура “Насърчаване на предприемачеството”
• Цел, индикатори и резултати
• Допустими кандидати и проекти
• Финансова рамка и бюджет на Програмата

Целта на обучението е да Ви запознае с постигнатите до момента резултати и добри практики по ОПИК. Важен акцент от събитието е представянето на новата процедура: „Насърчаване на предприемачеството“. Участниците в събитието ще се запознаят с условията за допустимост и кандидатстване, както и с изискванията за подготовка на необходимия комплект документи. Лектори в обучението са представители на Министерство на икономиката, които ще представят най-точната и значима за потенциалните кандидати информация, свързана с програмата, като ще може да се обсъдят тънкостите, на които трябва да бъде обърнато специално внимание, за да бъде едно проектно предложение успешно.

За кого ще бъде полезно обучението?
Събитието е насочено към представители на микро, малки и средни предприятия, юридически лица или еднолични търговци и други заинтересовани страни, които желаят да разберат повече за ОПИК и това как да кандидатстват по нея. Основна целева група на събитието са кандидати, които са регистрирани след 31.12.2016 г., тъй като те ще бъдат основен бенефициент на новата процедура за насърчаване на предприемачеството.

Местата са ограничени! Побързайте да заявите своя интерес в срок до 22.07.18г. /неделя/.

Декларация за поверителност

За регистрация и достъп до програмата, моля следвайте линка: https://page.co/jVEy
За повече информация:
Европейски иновационен и информационен център
тел: 02/8117 505 или 02/8117 515
een@bcci.bg