БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

БТПП събра посланиците на страните от Западните Балкани за участие в срещата на Евроклуба

1 year

На 1 февруари 2018г. Еnterprise Europe Network към БТПП организира среща на Евроклуба, като темата на събитието беше „ Бъдещето на Западните Балкани в ЕС: Ползите за бизнеса“.

Заместник-министърът на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018г. Моника Панайотова и председателят на БТПП г-н Цветан Симеонов откриха срещата, на която присъстваха над 80 гости от публичната администрация, бизнес средите, посолствата на страните членки на ЕС и страните от Западните Балкани. Г-жа Панайотова благодари на БТПП за активното участие по време на обществените дискуции по формиране на приоритетите на първото Българско председателство, като председателят на Евроклуба, г-жа Ингрид Шикова определи този етап като „Събуждането на ЕС за Западните Балкани“.

Г-жа Панайотова посочи четири причини защо ЕС е най-добрата алтернатива за държавите от Западните Балкани, а именно: 1.уникалност на съюза, гарантиращ мир и стабилност; 2.непрекъснато провеждане на реформи, водещи до реални резултати в ефективността на администрацията, образованието, върховенството на правото и икономиката, която подкрепя растежа и заетостта;  3. важната роля на ЕС като донор на страните от региона и основен търговски партньор; 4. европейските ценности и идеята за мир, свобода и демокрация.

Представителят на КЕВР г-н Александър Йорданов представи темата за енергийната свързаност в контекста на Западните Балкани, етапите и ползите от разширяването на обхвата на свързаността в региона и постигането на Енергиен съюз.

Г-н Тони Томпсън, представител за България на Световната Банка, представи подкрепата за страните от региона и по-конкретно по отношения на реазлизирането на инфраструктурни проекти, допринасящи за подобряване на условията за търговия.

Посланиците на страните от Западните Балкани също взеха участие в дискусията, подчертавайки своята готовност за предприамене на необходимите стъпки за приемане в Съюза.  Г-жа Славица Панич, първи съветник по политически и консулки въпроси, представи важната роля на създаването на секретариат на Инвестиционния форум на палатите  от  Западните Балкани, който ще спомогне за устойчивото развитие на принадлежащите му страни и тяхната интеграция в ЕС. В тази връзка г-жа Панич спомена и един от инструментите, който ще спомогне за този процес, а именно онлайн платформа с информация за инвестиционните възможности на Балканите.

Н.Пр. г-н Радомир Богданович, посланик на Босна и Херцеговина и Н.Пр. г-н Марян Гьорчев изразиха благодарост към България за подкрепата и непоколебимост по отношение на желанието на техните държави да станат пълноправни членки на ЕС. Срещата завърши с оживена дискусия, в която взеха участие и председателите на Института по Стандартизация и Българската газова асоциация.

Срещата на Евроклуба се проведе с подкрепата на Enterprise Europe Network – най-голямата мрежа в подкрепа на бизнеса в света.

За достъп до презентацията на г-н Тони Томпсън кликнете тук.

За достъп до презентацията на г-н Александър Йорданов кликнете тук.