БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

БТПП сътрудничи на Европейската комисия за провеждане на кампанията “ЕС отворен за бизнес”

1 year

Много малки предприятия не се възползват максимално от наличните възможности и не се облагодетелстват от разширяването на бизнеса си зад граница. Това означава, че те не оползотворяват пълния си потенциал. Европейската комисия се надява да промени тази ситуация, като демонстрира какво може да се направи на единния пазар, когато сте отворени към Европа.

Като част от тазгодишната кампания „ЕС отворен за бизнес“ Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ (ГД „РАСТЕЖ“), с подкрепата на мрежата Enterprise Europe Network, фокусира вниманието върху почти 2 милиона стартиращи и разширяващи се компании в Словения, Чехия, Литва, Естония и България. Стартиращите и разширяващите се предприятия са от съществено значение за европейската икономика и затова Европейската комисия работи по премахване на бариерите пред тези компании, като увеличава максимално ефективността на екосистемите на Европа и осигурява по-голям достъп до финансиране.

През цялата кампания ГД „РАСТЕЖ“ иска да насърчи притежателите на МСП да изследват предоставените от единния пазар възможности в три основни сфери: достъп до финансиране; достъп бизнес партньори; достъп до нови пазари. 12-месечната информационна кампания, финансирана чрез програмата COSME (програмата на ЕС за конкурентоспособност на малките и средните предприятия), ще се провежда до края на 2017 г. Бизнесът може да се възползва от приложените по-долу материали, които съдържат информация относно:

*УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ЕС ЗА МСП

*ЕВРОПЕЙСКИ СХЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП В БЪЛГАРИЯ

За повече информация свържете се с:

Enterprise Europe Network
Eвропейски иновационен и информационен център
Тел:+35928117505/515/525
Имейл:  een@bcci.bg