БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Включете се в анкетата за редизайн на услугите на Столичната община, част от участието на града в Digital Innovation Initiative на Bloomberg Philanthropies

4 months

Като част от участието на Столичната община в Инициативата за цифрови иновации 2020-2022 на Bloomberg Philanthropies, екипите на Иновативна София и Зелена София работят с експертите от FutureGov върху редизайна и оптимизирането на общинските административни услуги, базирани на епизоди от живота – целцел, в синергия с Националната стратегия за развитие на електронното управление в България 2019-2023. С цел да оптимизираме общинските услуги за гражданите, които се преместват в или в рамките на София, и в частност услугите, свързани с промяната на адрес (постоянен или временен), търсим кандидати с интерес да се включат в нашето проучване чрез въпросници и интервюта през 2021 година.

Отправяме към Вас покана:

  • да попълните този анонимен кратък въпросник-анкета (който ще отнеме максимум 10-15 мин. от Вашето време) до 10 януари 2021 г.
  • да се включите в нашето проучаване и интервюта и да споделите своя опит, свързан с промяната на адресна регистрация в София, както и да дадете обратна връзка за нашите прототипи с идеи за оптимизиране на цялостното изживяване, свързано с услугата. Данните от интервютата ще бъдат анонимизирани и използвани само за целите на проекта.

За повече информация за Инициативата и за да се запишете за нашето проучване, моля свържете с насна имейл: ana.georgieva@innovativesofia.bg