БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Възможност за кандидатстване с проекти за увеличаване на достъпа до образователни инструменти в райони с ниска свързаност или достъп до технологии

1 month

Covid-19 доведе до едно от най-големите предизвикателства пред системите на образование и обучение през последните десетилетия. Много училища, особено тези, разположени в отдалечени райони, се сблъскаха със сериозни трудности с преминаването към дистанционно и онлайн обучение, поради ниското си предварително ниво на дигитална готовност. Много от учителите нямаха съответното ниво на цифрови компетенции за обучение от разстояние, а за много ученици, живеещи в отдалечени райони, липсваше подходящата инфраструктура, включително свързаност и достъп до дигитални устройства и инструменти у дома.

Следователно загубата на възможности за обучение силно повлия тези, които вече са били в неблагоприятно положение преди кризата (например ученици като тези, които живеят в отдалечени райони /планински, селски райони и др.).

Това предизвикателство изисква засилени действия, за да се гарантира, че включването е водещ приоритет в образованието и обучението, като се дава право на образование за всеки.

В тази връзка е обявена възможност за кандидатстване с проектни предложения, чиято цел е да се справи с неравенствата за достъп до цифрово образование чрез засилване на приобщаването и чрез намаляване на дигиталната пропаст, претърпяна от учениците от отдалечени райони и общности с ниска свързаност, ограничен или никакъв достъп до устройства и цифрови образователни инструменти и съдържание.

Допустими са консорциуми от мин. 3 партньори от 3 различни държави.

Допустими кандидати: малки и средни предприятия (МСП); публични администрации;  образователни институции и училища, включително висши учебни заведения; изследователски центрове; организации с нестопанска цел (НПО);

Съфинансирането от ЕС е ограничено до максимален процент от 90% от общия размер на допустимите разходи.

Максималната безвъзмездна помощ е 2 370 000 EUR.

Комисията очаква да финансира 1 проектно предложение, като си запазва правото да не разпределя всички налични средства.

Краен срок за кандидатстване: 15 юли 2021 г. 17:00:00 брюкселско време.

За повече информация относно условията, моля вижте документа на обявлението ТУК.

Официална страница публикуваната възможност за кандидатстване ТУК.

Ако Вие сте МСП и търсите нови възможности за финансиране на Вашите идеи и проекти,  имате нужда от консултация, както и подкрепа за намиране на точните международни партньори, може да получите безплатна информация и съдействие от експертите на Enterprise Europe Network.