БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Възможност за финансиране на иновативни проекти в културната сфера по програма Творческа Европа

4 weeks

В рамките на програма Творческа Европа е отворена процедура, чиято цел е да насърчи иновациите, конкурентоспособността и разрастването на европейския аудиовизуален сектор. Един от приоритетите на направлението е да подобри и разпространението, популяризирането, онлайн и театралното разпространение на европейски аудиовизуални произведения, в рамките на Съюза и в международен план в нова дигитална среда, включително чрез иновативен бизнес модели.

Сред допустимите дейности са:

  • Средства за субтитри или достъпност / препоръки, които да бъдат широко използвани през границите и през платформи, за да се подобри видимостта и достъпността  на европейските аудиовизуални произведения;
  • Бизнес инструменти, подобряващи ефективността и прозрачността на аудио-визуалните пазари: автоматизирана система за управление на правата, технология за събиране на данни и анализ;
  • Бизнес модели, които се стремят да оптимизират взаимодействието и взаимното допълване между платформите за разпространение (фестивали, кина, VOD);
  • Бизнес инструменти, изследващи нови начини на производство, финансиране, разпространение или промотиране, активиране или подобрение в резултат от нова технология (изкуствен интелект, големи данни, блокчейн и др.).

Наличният общ бюджет  е 14 885 377 EUR (може да бъде увеличен с максимум 20%).

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 24 август 2021, 17:00:00 CET (Брюкселско време).

Повече за изискванията и начина на кандидатстване може да откриете ТУК

Enterprise Europe Network към БТПП напомня на МСП за възможността да се възползват от безплатните консултации и достъп до информация относно актуални програми за финансиране, навлизане на нови пазари и намиране на точните международни партньори.