БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Действия за справяне с новия Kоронавирус – 47,5 милиона евро за 17 изследователски проекта

1 year

По-доброто разбиране на COVID-19 и неговото разпространение е от съществено значение за откриване на заболяването, лечението и контрола на епидемията. Ето защо на 30ти януари 2020 г. Европейската комисия отвори покана за проектни предложения, озаглавена „SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020: Advancing knowledge for the clinical and public health response to the [COVID-19] epidemic“ с бюджет от 47,5 милиона евро.

17 изследователски проекта бяха включени в списъка за финансиране след оценка от независими експерти. Тези проекти ще подобрят нашето разбиране за новия коронавирус (SARS-CoV-2), ще допринесат за по-ефективно клинично управление на пациентите заразени с вируса, както и за подготовката на здравната система и реакцията срещу епидемията.

17-те проекта, включващи 136 изследователски екипа от целия ЕС и извън него, ще работят за подобряване на общественото здраве, за подготвеността и реакцията срещу огнищата на епидемията, за извършване на бързи диагностични тестове на място, откриване на ново лечение и нови ваксини. Очаква се изследователските екипи да споделят данните бързо, така че резултатите да могат незабавно да бъдат в полза на общественото здраве. Такава бърза реакция е възможна благодарение на бюджета за спешни изследвания в областта на здравето, който е предвиден от Комисията по линия на годишната работна програма на Хоризонт 2020. Изследователски проекти на Европейската комисия за Коронавирус