БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Европейската комисия получи 1514 проектни предложения по фаза 2 на Инструмента за МСП

1 year

Европейската комисия получи 1514 проектни предложения по фаза 2 на Инструмента за МСП (Програма Хоризонт 2020) преди крайния срок 1 юни 2017г.

Малки и средни предприятия, търсещи финансиране по Инструмента за МСП (Хоризонт 2020), имат възможност да получат между 0.5 до 2.5 милиона евро (и 5 милиона евро за проекти в сферата на здравеопазването) за иновативни проекти. Най-много проектни предложения са подадени по темата Информационни и комуникационни технологии, следвана от здравеопазване, енергетика и транспорт. Най-много кандидати за финансиране има от Испания, като от там са постъпили 239 проектни предложения. След тях най-много са кандидатите от Италия (217) и Великобритания (129). Много по-голям е броят на самостоятелните кандидати (87%) отколкото този на консорциумите. Резултатите ще бъдат публикувани след около 4ри месеца. Следащата крайна дата за подаване на проектни предложения по фаза 2 е 18 октомври 2017г.

Ако се интересувате от повече информация по темата и условията за кандидатстване, не се колебайте да се свържете  с нас на имейл: een@bcci.bg или телефон: +359 2 8117 515