БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Европейски ден на предприемача в Дома на Европа на 25 Октомври 2017

1 year

Съветът по Иновации при БТПП взе участие във форума Европейски ден на предприемача 2017г. в Дома на Европа, проведен на 25 Октомври 2017 г. в Дома. Той се организира от Научно-изследователския сектор на Софийския университет „Св. Климент Охридски” с подкрепата на:

Представителството на ЕК в България; на Министерство на икономиката и на Областен информационен център София-град и София-област. На официалното откриване на форума участваха г-н Лъчезар Борисов, заместник-министър на икономиката и чл.-кор. проф. дфзн Николай Витанов, заместник-ректор по научноизследователска и научна проектна дейност на СУ „Св. Климент Охридски“ и г-н Томи Николов, зам.областен управител на област София. Г-н Боризов заяви, че малки и средни компании ще могат да се възползват от новата Програма на Българска Банка за Развитие (ББР) по план „Юнкер“ за индиректно финансиране на българския бизнес с подзаеми до 24 млн. лева.

Акцентът на проведения Европейския ден на предприемача бе участието на млади предприемачи в новосъздадени фирми – старт-ъпи. На форума презентираха редица млади предприемачи, които успешно развиват собствен бизнес, реализиран с помощта на акселератори и на някои европейски програми като „Техностарс”, „Еразъм за млади предприемачи” и др. Представители на две български банки Българо-американската кредитна банка (г-н Емил Величков) и „СИБАНК”(г-жа Петя Петрова) представиха своите банкови продукти, предназначени за кредитиране и за дялово финансиране на новосъздадени фирми на млади предприемачи.

БТПП традиционно участва на Европейския ден на предприемача. Презентация на тема „Други възможности за финансиране на предприемачеството”  представи доц. Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и член на УС на БТПП. Акцент на неговата презентация бе дейността на Европейски иновационен и информационне център (EEN) при БТПП.  Фокус на презентацията бе и някои по-рядко използвани европейски програми като УРБАКТ 3 и ЕСПОН, както и други програми като Плана Юнкер, в т.ч. COSME, при които се използват методите на финансовия инженеринг.

Презентацията на доц. Йосиф Аврамов можете да намерите на този линк.