БЪЛГАРИЯ

СЪБИТИЯ

Европейски парламент на предприятията/European Parliament of Enterprises

6 months

Българската търговско-промишлена палата и Еnterprise Europe Network имат удоволствието да Ви информират, че за пръв път София ще бъде домакин на едно изключително бизнес събитие – Европейски парламент на предприятията /ЕПП/ на 11 юни 2018 г. в зала 3, Национален дворец на културата. То е част от програмата на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и се организира от Българската търговско-промишлена палата и Европалати с подкрепата на Министерството на българското председателство на Съвета на ЕС 2018, Народното събрание на Република България и Европейския парламент.

В основата на събитието е идеята за пресъздаване  на  една сесия на Европейския парламент, но с участието на предприемачи. В нейните рамки представители на деловите среди от всички европейски страни имат възможност да изразят мнение по ключови бизнес теми. Европейският парламент на предприятията позволява на представителите на бизнеса от страните членки на ЕС да застанат лице в лице с тези, които взимат решения в Европейския Парламент и Европейската Комисия, а депутатите да чуят от източника приоритетите за икономическото развитие на ЕС и даже да ги дискутират.

Предвижда се в събитието да вземат активно участие: представители на Европалати – повече от 30 председатели на търговско-промишлени палати, европейски предприемачи от 44 европейски страни; български представители на деловите среди, председатели на регионални ТПП, ръководители на смесени търговски палати в България, председатели на браншови организации, ръководители на Асоциацията на организациите на българските работодатели, народни представители, европейски парламентаристи, членове на българското правителство, представители на европейски институции, представители на дипломатическия корпус, медии и др.

Европейският парламент на предприятията ще фокусира вниманието на бизнеса и политиците в следните области:

Единен европейски пазар – услуги, дигитализация

Търговия и инвестиции – достъп до трети пазари, МСП и търговска политика

МСП и предприемачество – правна рамка в полза на МСП, екосистема на МСП

Умения – чиракуването и други форми на учене и практикуване, несъответствие в уменията на работната ръка и нуждите на работодателите

Отправяме покана към Вас за участие в Европейския парламент на предприятията и активно включване в дискусиите по време на събитието. Работни езици: български и английски със симултанен превод.

В края на конферентната част ще се проведе промоционален коктейл по случай навършване на 10 години от създаването на Enterprise Europe Network.

За допълнителна информация, БТПП, дирекция Международно сътрудничество и международни организации, тел.: 02 8117 489, 02 8117 494, e-mail: interdpt@bcci.bg.

или Enterprise Europe Network, тел.: 02 8117 515, е-mail: een@bcci.bg


 

As a part of the programme of the Chairmanship of Bulgaria of the Council of EU the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry and Enterprise Europe Network are organizing together with EUROCHAMBRES the European Parliament of Enterprises /EPE/ on June 11th 2018 /14.00 – 18.00/ in Sofia, National Palace of Culture, hall 3.

The event is supported by the Ministry for the Bulgarian Presidency of the Council of EU, the National Assembly of the Republic of Bulgaria and the European Parliament and Enterprise Europe Network.

The concept of the “European Parliament of Enterprises” originated from the consideration that there is a democratic gap between the European institutions and the main actors of economic growth, entrepreneurs and that, consequently, European legislators do not sufficiently take into account entrepreneurs’ concerns.

On the other hand, businesses are largely unfamiliar with the role and functioning of the European Union and the significance that the institutions’ decisions can have on their activities and results.

The EPE recreates a parliamentary session and gives the floor to European entrepreneurs.  This highlights the “economic democracy” of the Chambers of Commerce and Industry through their representation and their structure.

Entrepreneurs and Members of the Bulgarian Parliament and the European Parliament will gather for one day and discuss hot topics for the economic development of EU and the region.

The topics in focus of the European Parliament of Enterprises 2018 in Sofia:

First Session: EU Single Market – Services, Digital by Default

Second Session: Trade and Investment – Access to foreign markets, SME and Trade Policy

Third Session: SME and Entrepreneurship – An SME-friendly legislative framework, An SME ecosystem

Fourth Session: Skills – Apprenticeship and other forms of work-based learning, Skills mismatch

You are kindly invited to join this exceptional forum as well as nominate representatives of the business circles of your country to take part in EPE and share their opinion on the topics above.

The event will welcome: representatives of EUROCHAMBRES, European entrepreneurs, Bulgarian representatives of business circles, Presidents of Regional CCIs in Bulgaria, representatives of Sector Associations, representatives of the Association of Bulgarian Employers, representatives of joint Chambers of Commerce, members of the Bulgarian Parliament, members of the EU Parliament, members of the Bulgarian Government, representatives of European institutions, diplomats, media etc.

After the Conference a promotional cocktail will be held on the occasion of the 10th anniversary of Enterprise Europe Network.

For more information, please contact us at: e-mail: interdpt@bcci.bg / een@bcci.bg or tel: 02 8117 515