БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

ЕС подкрепя проучване за достъп до канадския пазар, в контекста на СЕТА

1 year

Това проучване е част от програмата за подпомагане на достъпа до канадския пазар за европейските дружества в контекста на СЕТА. Въпросникът има за цел да получи обратна връзка относно съществуващите бариери за достъп, пред които се изправят компаниите от ЕС. Това проучване бе подготвено с цел събиране на информация, която ще подпомогне да се определят приоритетите и областите за научни изследвания, относно финансираната от ЕС програма за подпомагане на достъпа до пазара СЕТА.

Инструкции за въпросника

Този въпросник цели да получи обратна информация относно конкретните търговски бариери, пред които са изправени дружествата от ЕС. Моля попълнете колкото се може повече от въпросника, тъй като той е предназначен да събере обратна информация от широк кръг заинтересовани страни. Ако смятате, че някои от въпросите не са приложими за Вашата ситуация, моля да не отговаряте.

Прозрачност и поверителност

Отговорите на проучванията ще се използват в подкрепата на ЕС за докладите на програмата CETA, които могат да бъдат предоставени на широка аудитория.

Краен срок за попълване на анкетата: Юни 2018

Въпросникът можете да намерите тук: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CETAProgramSurvey2017