БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Заключителна конференция по проект ALL Now – Accessibility for Leisure in Life now

1 year

Българска търговско-промишлена палата (БТПП) е домакин на международна заключителна конференция по проект АLL Now, изпълняван от Европейски иновационен и информационен център към Българска търговско-промишлена палата, в партньорство с осем чуждестранни организации. Конференцията ще се проведе на 28 ноември 2017г. в сградата на БТПП, зала А, на ул. Искър № 9 от  9:30 часа.

Проект ALL Now създава и насърчава прилагането на единен модел за достъпен Европейски туристически маршрут. Проектът допринася за създаването на достъпни дестинации, атракции, обекти и свързаните с тях услуги, с цел да повиши нивото на удовлетвореност на туристите със специални нужди. Маршрутът дава възможност на специфичните целеви групи да посещава местни културни фестивали и фолклорни събития, по един високо достъпен начин. Освен това, проектът цели да подобри  управленските умения в туристическия сектор, както и да подпомага малки и средни предприятия (МСП) и местните общини да достигат до нови потребители.

Конференцията има за цел да запознае представители на публичната администрация, неправителствени организации, браншови организации, фирми в туристическа сектор, журналисти и други заинтересовани лица с постигнатите резултати по време на проекта, а също така и с актуални за България и ЕС теми като: перспективите и предизвикателствата пред достъпността в сектор туризъм и ползите от използването на универсален модел за достъпен туристически маршрут.

Партньори по проекта са: Италианска търговско-промишлена палата за Германия (Германия); Национална асоциация на италианските търговско-промишлени палати (Италия); Регион Марке (Италия); Village for all – V4A (Италия); Италиански институт за Туризъм за всички (Италия); Асоциация на хотелиерите в Италия (Италия); Българска Търговско Промишлена палата (България); Горанов И и В ООД (България); Университет за приложни науки Анхалт (Германия).

Поради ограничения брой места, моля да заявите предварително Вашето участие на тел. 02/8117 505/515/525 или по имейл:  een@bcci.bg.

Крайният срок за регистрация е 22 ноември 2017 г.

За повече информация, моля, свържете се с Европейски иновационен и информационен  център в БТПП:

Е-mail: een@bcci.bg

Тел: 02 / 8117 505; 8117 515; 8117 525