БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Интерконсулт България (ICB) премина успешно през „Оценка на иновационен капацитет“, посредством инструмента IMP3rove

4 months

Иновативната фирма Интерконсулт България (ICB), която предлага софтуерни услуги и разработване на сложни софтуерни решения за различни сектори, премина успешно през „Оценка на иновационния капацитет“. В резултат фирмата получи сертификат, който е в съответствие Европейските стандарти за управление на иновации CEN/TS 16 555-1 и CWA 15899, както и индивидуална възможност да се сравни с други фирми от своя сектор.
Към момента близо 300 фирми от България са получили услугата, а в световен мащаб броят на фирмите регистрирани в базата данни на IMP3rove надвишава 11 600. Инструмент IMP3rove служи за анализиране на различни аспекти на иновационния мениджмънт, като иновационна стратегия и визия на фирмата, иновационна култура, жизнен цикъл на иновациите и основни фактори, касаещи тяхното по-добро управление.
Услугата „Оценка на иновационен капацитет“ се предоставя от експерти на Българската търговско-промишлена палата и е подходяща за предприятия с иновационна дейност и с минимум тригодишна история.

Допълнителни изисквания и условия:
1/ фирми с персонал между 10 и 250 души – възможност за безплатна оценка (до изчерпване на лимитирания брой ваучери за годината)
2/ за фирми с персонал между 250 и 1000 души – срещу заплащане

Ползите за фирмите от преминаването през оценката са:
– Ще разберете как управлението на иновациите влияе на конкурентоспособността на фирмата
– Ще се сравните с водещи фирми на световно ниво. Оценката ще Ви позволи да видите силните и слабите си страни
– Ще повишите репутацията си като иновативна фирма
– Фирмата получава сертификат за успешно преминаване през асистирана оценка IMP³rove
– Възползвате се от конкретни препоръки за повишаване на иновационния капацитет
– Преминаването през оценката може да има добавена стойност при кандидатстване и реализиране на иновационни проекти

За повече информация относно инструмент IMP3rove, можете да се свържете с:
Европейски информационен и иновационен център
Българска търговско-промишлена палата
Лице за контакт: Христина Шотекова / Станислава Трифонова
Тел: 02 81 17 505 / 515
Ел. поща: een@bcci.bg