БЪЛГАРИЯ

СЪБИТИЯ

Информационен ден на Европейския институт за иновации и технологии

1 year

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) и българското Министерство на образованието и науката организират “Информационен ден на EIT” в София с цел повишаване на осведомеността на съответните национални заинтересовани страни относно дейностите на Общността на Европейският институт за иновации и технологии, и по-специално възможностите за сътрудничество.
На това събитие Общността на ЕИТ ще предостави общо въведение в своите дейности, както и специфична информация за потенциалните области за сътрудничество със заинтересованите национални заинтересовани страни.
Организации и лица от всички страни на “Триъгълника на знанието” (бизнес, научноизследователски среди и образование) са поканени да участват в събитието и активно да участват в дискусиите.
В края на срещата участниците ще имат възможност за двустранни дискусии с представители на тематичните общности за иновации. За достъп до програмата натиснете тук.

За регистрация натиснете тук.