БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Катар е най-новия член на Мрежата

1 year

Членовете на Enterprise Europe Network вече са 67. Новият катарски консорциум е съставен от една организация и това е Катарската банка за развитие.

„Нашето членство поставя началото на една нова динамика на икономическо развитие. С  основаването на нашия бизнес център за коопериране ние имаме за цел да подобрим бизнес климата за малките и средни предприятия в ЕС и Катар. Либерални данъци, ниски бариери пред инвеститорите и разнообразие от програми за развитие, осигуряващи пазар пълен с възможности.“ каза Хаджар ал Хаджри, която е координатор на консорциума от организации, които ще представляват Мрежата в Катар.

Катарската банка за развитие подпомага предприемачите, предоставяйки следните услуги:

-директно и индиректно финансиране

-повишаване на техническата експертиза и капацитет

-промотиране на експорта

-създавне на възможности за МСП на месни и глобалния пазар

-промотиране развитието на предприемаческата екосистема