БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Консултация на ЕК относно законодателството на ЕС в областта на справедливо данъчно облагане за цифрова икономика

1 year

Целта на настоящата инициатива на ЕК е чрез тази публична консултация да се определи подход към данъчното облагане на цифровата икономика. Подходът трябва да съответства на целите за по-справедливо и по-ефективно данъчно облагане, подпомагане на публичните приходи и еднакви условия на конкуренция между предприятията. Той също така трябва да улеснява ефективното данъчно облагане и да подкрепя растежа и конкурентоспособността в ЕС чрез цифровия единен пазар.

Всички граждани на ЕС, предприятия и организации, заинтересовани от развитието на цифровата икономика, са добре дошли да допринесат за тази консултация. Комисията ще се консултира отделно с националните данъчни органи, експерти и други ключови заинтересовани страни.

Анкетата се състои от няколко части и включва въпроси в следните направления:

  • обща информация за цифровата икономика
  • настоящата международна законова рамка в областта на данъчното облагане и нейните недостатъци
  • възможни решения във връзка с тези недостатъци като можете да качите документ за изразяване на позиция или друг документ, който според Вас допринася за по-доброто представяне на възгледите Ви

С тази консултация Комисията цели изготвяне на анализ на мненията на заинтересованите страни по темата с цел формирането на политики, насочени към техните нужди.

Консултацията можете да намерите тук. Моля, изпращайте попълнените бланки до отдел Европейски иновационен и информационен център към БТПП на адрес: een@bcci.bg.

Линк към анкетата: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/61efc75d-405d-4b1d-bdba-a3a9e954a605?draftid=29d6b219-af98-470f-b18e-3d7007cbb70d&surveylanguage=BG

Крайният срок за участие е 03.01.2018г.