БЪЛГАРИЯ

СЪБИТИЯ

Конференция на тема: Планът за инвестиции за Европа – възможности за българския бизнес

2 years

Фондация „Европейски институт“ организира конференция, посветена на Плана за инвестиции за Европа, която ще се проведе на 14 юли 2017г., от 10:30ч. в Дома на Европа (ул.„Г. С. Раковски” 124).

Събитието се провежда в рамките на инициативата „Ин-вЕСт”, финансирана от Европейската комисия в България, като основната му цел е да запознае представители на бизнеса, финансови институции, публична администрация, академични среди, неправителствени организации и медии с сновните инициативи и мерки на ЕС за насърчаване на създаването на работни места, растеж и инвестиции. Специално внимание ще бъде отделено Плана за инвестиции „Юнкер”.  В конференцията ще вземат участие г-н Огнян Златев, ръководител на Представителството на ЕК в България; г-н Камен Колев, заместник-председател на Българската стопанска камара; д-р Кирил Величков, ръководител на отдел „Европейски проекти и финансови институции” на СиБанк ; г-н Иван Нончев, журналист в Bloomberg TV Bulgaria и г-жа Веселина Ралчева, управител на „Ина ЕООД”, гр. Панагюрище.

За да потвърдите Вашето участие, моля да изпратите имейл на ел. поща: office@europe.bg

или да се обадите на телефон 02 988 64 10 до 12 юли 2017г. Местата в залата са ограничени.