БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Набиране на номинации за конкурс “Иновативно предприятие на годината 2018”.

11 months

Фондация “Приложни изследвания и комуникации” и Еnterprise Europe Network – България, с подкрепата на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия, в партньорство с БНТ , сп. Икономика, онлайн портала Economic и „Успелите“, набират номинации за 14-ото издание на Конкурса “Иновативно предприятие на годината – 2018”. В инициативата могат да участват активни български фирми, които имат успешно разработена и внедрена иновация през последните три години. Кандидатстването се извършва по електронен път до 23:45 часа на 15 октомври 2018 г.

Традиционно наградите се връчват лично от Президента или Министър председателя на РБългария по време на Националния иновационен форум през декември. От тази година отличените фирми в Конкурса получават и правото да използват марката на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ като знак за високи постижения в иновациите. С марката се отличават авангардни разработки на български  предприятия.

Конкурсът има за цел да популяризира успешните български бизнес модели, основаващи се на иновациите и новите технологии. Кандидатите се оценяват в категории по специална методология от експертна група и от жури, според въздействието на отличените иновации. Наградите на победителите традиционно се връчват от Президента или Министър председателя на РБългария на ежегодния Национален иновационен форум в началото на декември 2018 г.

Наградите се присъждат в категории според въздействието на отличените иновации като:

– Пазарно лидерство (награда за иновативен продукт, наложил се на международния пазар);

– Качество на живот (иновация, имаща потенциал или довела до подобряване качеството на живот на потребителите);

– Зелена иновация (иновация в областта на устойчивото и екологично съобразено развитие);

– Иновационен мениджмънт (съгласно международно признатите критерии на IMP³roveEuropean Innovation Management Academy);

– Социална иновация (нови продукт, услуга или модел, които отговарят на социални потребности и създават нови социални отношения);

– Иновация в креативните индустрии (иновации чрез дизайн, дигитални игри, архитектура и дизайн на градска среда, филмова и музикална индустрия);

– Иновативно новостартирало предприятие (до три години от създаването му);

– Иновации за развитие на таланти (инициативи в подкрепа на развитието на човешките ресурси, млади таланти и предприемачи).

За повече информация посетете уебсайта на Конкурса или ни пишете на e-mail: innoaward@online.bg, тел: 02/ 9733000 (в. 433, 437). За връзки с медиите, моля пишете на e-mail: maya.tsaneva@online.bg