БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Над 30 фирми взеха участие в семинара „Предизвикателствата пред онлайн магазините“

1 year

Представители на бизнеса в сферата на IT услуги, дигитален маркетинг и онлайн търговци, консултанти и заинтересовани лица се включиха в проведения на 15 ноември 2017г. семинар на тема „Предизвикателствата пред онлайн магазините“, организиран от Enterprise Europe Network към Българската търговско-промишлена палата, със съдействието на Европейски потребителски център и Комисия за защита на потребителите.

 

Лектори на семинара бяха г-н Христо Трендафилов и г-н Игнат Арсенов. По време на първата част от семинара, г-н Христо Трендафилов, юрист и професионалист с широк опит в сферата на защитата на потребителите и директор на Дирекция „Защита на потребителите при продажба от разстояние“ към КЗП, запозна участниците с разпоредбите на Закона за защита на потребителите, както и на Закона за онлайн търговията. Широко застъпени по време на семинара бяха теми като правото на информация, данните, които търговецът е длъжен да предоставя за себе си; санкционните мерки на КЗП, както и по какъв начин търговците могат да ги избегнат. Разгледани бяха отношенията търговец-потребител, хипотезите, при които двете страни могат да търсят правата си, в това число право на отказ, право на информиран избор, право на връщане на стоки, логистични разходи, както и право на рекламация.

По време на втората част на семинара г-н Игнат Арсенов, директор на ЕПЦ, направи обстоен преглед за алтернативните начини за решаване на спорове (АРС). Той представи онлайн платформата на Европейската Комисия, създадена с цел разрешаване на спорове при онлайн продажби, както и решаване на спорове от Помирителни Комисии към КЗП и чрез медиация. Засегната беше и темата за приложимото право и компетентни съдилища при трансгранични продажби в  и извън ЕС.

Всички присъстващи се възползваха от възможността да обменят своя опит по отношение на нормативната уредба, свързана с онлайн търговията и да получат професионални съвети за процедурите и последващите действия, които трябва да предприемат в тази насока.

С оглед големия интерес от страна на бизнеса по темата, Enterprise Europe Network към Българската търговско-промишлена палата ще продължи да организира семинари на сходни теми, които да подпомагат предприятията в тази насока.

Презентацията на г-н Арсенов можете да намерите тук.

За бъдещи семинари, следете сайта на БТПП!

За повече информация:

Европейски иновационен и информационен център

Тел. 02/8117 525, 515, 505

e-mail: een@bcci.bg