БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

На 13 ноември Съветът по иновации съвместно с Enterprise Europe Network към БТПП проведоха кръгла маса на тема: „Иновативни подходи в енергийната ефективност и в екологосъобразния и здравословен начин на живот”

1 year

В БТПП се проведе кръгла маса на тема: “Иновативни подходи в енергийната ефективност и в екологосъобразния и здравословен начин на живот”. Организатори на събитието бяха Съветът по иновации и Enterprise Europe Network към БТПП.

Част от обсъжданията по време на кръглата маса беше темата за: „Интелигентни системи за мониторинг и управление“, представена от инж. Ренета Борисова, ENERGBG DZZD (ЕНЕРГОМОНИТОР ООД).

Чрез презентации в дискусиите се включиха и:

Арх. Милан Рашевски, dPlace ltd, “Интелигентни домове, енергийна ефективност и енергийни симулации”. Той представи и европейски проект, в който участва съвместно с Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници при БАН и учени  от редица други страни от ЕС.

Инж. Алина Попова, собственик и управител на иновативното предприятие „Сферата 123” ЕООД, изнесе основната лекция на кръглата маса на тема: „Иновативни подходи при изграждането и експлоатацията на енергийно ефективни, хармонизиращи, дървени, куполни къщи”. Нейната презентация предизвика оживена дискусия. На част от въпросите към инж. Попова отговори архитект Стефан Вълканов, който е автор на архитектурната част на проекта за сферичните куполни къщи. Засегнати бяха техните предимства, а също бяха споделени редица предизвикателства пред авторския екип, които се отнасят и до полезния модел за този нов за България сегмент в строителството и архитектурата.

Атанас Шереметов, собственик и управител на фирма „Адверсо” ООД, производител на дограма за енергийно ефективни куполни къщи, проектирани и изработвани от „Сферата 123” ЕООД, представи своята лекция на тема: „Дървени прозорци и фасади за пасивни къщи. Монтаж и поддръжка”. Методологията  за изработката на този иновативен продукт е изцяло на автора и е уникална не само за нашата страна. Дограмата се произвежда в завод в гр. Пловдив от три вида много качествена дървесина, а обшивката ѝ е от алуминиево покритие. Този иновативен продукт, както и разработката му, която ще бъде патентована в най-скоро време, ще участва в Конкурса на Съвета по иновации през следващата 2019 година.

Светлин Добревски, предприемач и собственик на фирма “Пасивна къща България” – първата българска компания, акредитирана от Passivhaus Institut, Дармщат, Германия да провежда обучение и курсове за “Сертифициран дизайнер-консултант на Пасивни къщи” http://www.passivehousebg.com/bg/ изнесе лекция по две теми:  „Ролята на вентилацията за здравословния начин на живот в нискоенергийните сгради” и „Защо и как да инвестираме в енергийна ефективност?”.

За повече информация и въпроси моля свържете се с: Европейски иновационен и информационен център

тел: 02/8117 5050/515/525

имейл: een@bcci.bg