БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БИЗНЕСА

1 year

В период на неочаквани неблагоприятни събития и негативни икономически прогнози, редица компании се опитват да адаптират бизнеса си, съобразно условията. Фирмите, които отказват или по една или друга причина не могат да се променят, стават неконкурентноспособни. Свидетели сме на най-бързата промяна на бизнес моделите. След нормализиране на положението част от фирмите е възможно да се върнат към традиционните си бизнес модели, но за друга част от тях промяната ще е в дългосрочен аспект. И това е така, защото освен негативи, всяка неблагоприятна ситуация създава нови възможности. Настоящото положение ще доведе и до повече иновации и прогрес.

И ако Вие сте собственик на бизнес, сигурно вече сте запознат с доста препоръки за справяне със ситуацията. Ние обаче Ви предлагаме да използвате времето си още по-продуктивно, като сравните иновационния си капацитет с този на Вашите конкуренти или водещи фирми на световно ниво. Как го правим? С помощта на инструмента IMP3rove, който е разработен от водещата консултантска компания A.T.Kearney. Преминавайки през оценката, Вие ще получите не само изчерпателен доклад, показващ къде се намирате спрямо другите, но и индивидуални препоръки за подобрение на управленските процеси и по-бърза комерсиализация на своите стоки и услуги.

Услугата „Оценка на иновационния капацитет“ е на стойност 1200 лв., като само представители на МСП, отговарящи на определени условия (за опит и брой служители) имат възможност да получат напълно безплатен ваучер. Техният брой е ограничен и ще бъдат предоставени на първите заявили интерес и отговарящи на изискванията фирми. Услугата се предлага дистанционно.

За повече информация:

Европейски информационен и иновационен център
Българска търговско-промишлена палата
Тел: +359 2 81 17 505/ 515
Имейл: een@bcci.bg