БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Отворена покана за заявления по проектно партньорство WORTH до 31 Декември 2017

12 months

WORTH подпомага и финансира МСП специализирани в модните, дизайнерски и креативни индустрии. МСП могат да кандидатстват до 31 Декември 2017.

Проектът WORTH ще подкрепя създаването на трансгранични и между секторни партньорства между производители в сферите мода, дизайн, технологии, ръчно изработвани материали и Стартъп фирми от цяла Европа. Проектът подпомага уникални транснационални партньорства с цел да внедри и промени начините на производства, за да създаде висококачествени продукти/идеи.

Целева група са МСП от секторите текстил/мода, обувки, кожарска и кожухарски индустрия, мебели, аксесоари и бижута.

От какво МСП могат да се възползват от транснационалните партньорства?

 • Финансиране между 10 000 и 12 000 евро
 • Коучинг и съвети
 • Изграждане на контакти и между секторно сътрудничество
 • Подпомагане при продуктово развитие
 • Помощ за позиционирането на продукт и бранд на пазара

 

Как да кандидатствате?

Поканата за подаване на заявления е отворена от 18 Септември. Крайният срок за подаване на заявленияta е до 31 Декември 2017.

 

Кой може да кандидатства?

Могат да кандидатстват самостоятелно наети професионалисти и МСП (малки и средни предприятия) работещи в областта на модната промишленост в цяла Европа, като:

 • Дизайнери
 • Занаятчии
 • МСП
 • Стартъп компании
 • Технологични фирми

Партньорствата трябва да бъдат изградени от поне две участващи държави и да включва поне две от следните професии:

 • Дизайнери; самостоятелно наети професионалисти, дизайнерски лаборатории и стартъпи.
 • Занаятчии и МСП производители
 • Технологични фирми, иноватори, технологични лаборатории, технологични доставчици и стартъпи.

 

Критерии за допустимост на индивидуални апликации и на партньорствата можете да видите на следния линк: http://www.worthproject.eu/participate/#who-can-apply

Източник: https://ec.europa.eu/easme/en/news/worth-partnership-project