БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Отворени бизнес възможности за подаване на проектни предложения и участие в обществени поръчки

4 weeks

Enterprise Europe Network към БТПП информира всички заинтересовани български компании за актуални възможности за участие в покани за подаване на проектни предложения и обществени поръчки.

Български фирми, работещи в сферата на лазерно-базирани решения и такива за електродъгово заваряване, изкуствен интелект, здравеопазване, хранително-вкусовата промишленост, block-chain технологии и редица други имат възможността да участват в отворените към момента покани и да дадат своя принос за разрешаването на някои от най-наболелите проблеми на ежедневието ни.

Сред отворените възможности са:

  • PULSATE – 1st Technology Transfer Experiments Open Call for Innovative Laser-based Solutions, краен срок 22 април 2021
  • AI4EU Call for Solutions, краен срок 29 април 2021
  • WeldGalaxy 2nd open call for proposals on innovative arc welding solutions, краен срок 29 април 2021
  • SmartAgriHubs – RESTART the European Agri-Food Economy after the COVID-19 Crisis, краен срок 8 юли 2021
  • IS Cluster Missions Open Call, краен срок 22 октомври 2021

Всички отворени към момента покани може да откриете на следната страница на Европейската комисия:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls?fbclid=IwAR2-R262oswuhtE_CSY7a-E5nG36qd-W_526itEgsgh0tLI_hSL7Iw2pe-U

Бъдете активни и реализирайте възможностите си!

 За контакт, моля, свържете се с екипа на Enterprise Europe Network
Българска търговско-промишлена палата
1058 София, ул. „Искър“ 9
Тел.: +359 2 / 81 17 525 / 515 / 505
E-mail: een@bcci.bg