БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Още една възможност за иновативни фирми-платформата EuroQuity

1 year

EuroQuity е платформа за създававане на връзки между растящи компании с обещаващи проекти и потенциални инвеститори. Създадена е от Франция, Белгия и Германия с финансиране от Европейската комисия.

Платформата е изключително подходяща за фирмите получили „Seal of Excellence“ след кандидатстване с проект по фаза 2 на Инструмента за МСП (Програма Хоризонт 2020).

За да се регистрират в платформата фирмите трябва да отговарят на определени изисквания на ниво „фирма“, ниво „проект“ и ниво „готовност за инвестиции“. Няма изисквания за инвеститорите, но въпреки това всеки един от тях преминава през проверка от оператор. Проверка преминават и проектите, като целта е публикуваните идеи да са качествено описани и готови за финансиране. Периодично се провеждат сесии между фирми и инвеститори с продължителност 8 минути.

От 2008г. до сега благодарение на платформата са генерирани 300 милиона в инвестиции. През следващите години се очакват още по впечатляващи резултати, тъй като EuroQuity се превръща във все по-добре работещ инструмент за намиране на финансов капитал за обещаващи проекти. За достъп до платформата, следвайте линка: https://www.euroquity.com/en/home