БЪЛГАРИЯ

СЪБИТИЯ

Покана за обучение на тема: Финансиране на иновативни проекти чрез Инструмент за МСП

9 months

Enterprise Europe Network към БТПП Ви кани на безплатно обучение на тема: „Финансиране на иновативни проекти чрез Инструмент за МСП“

Enterprise Europe Network към БТПП организира безплатно обучение, на тема: „Финансиране на иновативни проекти чрез Инструмент за МСП“, което ще се проведе на 29-ти октомври 2018г. в сградата на БТПП (зала А) от 14:00часа.

Целта на обучението е да Ви запознае с инструмента за МСП и детайлите свързани с подготовката на проектно предложение, което да превърне Вашата фирма в един от бенефициентите по програмата. Специално внимание ще бъде обърнато на услугата „Оценка на иновационен капацитет на МСП” посредством метода IMP3rove. Метод, който задълбочено изучава иновационната стратегия и визия на фирмата, иновационната култура, жизнения цикъл на иновациите и основните фактори, касаещи тяхното по- добро управление. Не на последно място целта на обучението е да получите информация от първо лице, която ще Ви представи особеностите и трудностите при подаването на документите по кандидатстване, както и някои полезни съвети, които са от ползва за едни бъдещи бенефициенти по инструмента МСП.

Основните теми, които ще бъдат дискутирани по време на обучението, са разпределени в три панела и са следните:

Панел I Въведение в основните аспекти по темата за инструмент за МСП

Представяне на инструмента за МСП
Условия за кандидатстване
Допустимост на разходите
Статистика
Панел II Успешната история на фирма Архимед Ю Ди Ес Ес ООД-разказ на бенефициента от първо лице

Етапи при изготвяне на документите за кандидатстване
Трудности и предизвикателства при кандидатстване
Полезни съвети
Панел III Ролята на Enterprise Europe Network в инструмента МСП и услугата „Оценка на иновационен капацитет“

Представяне услугите на център Enterprise Europe Network
„Оценка на иновационен капацитет“
За кого ще бъде полезно обучението?

Събитието е насочено към представители на микро, малки и средни предприятия, юридически лица или еднолични търговци и други заинтересовани страни, които желаят да разберат повече за Инструмента МСП и това как да кандидатствате за финансиране.

Местата са ограничени! Побързайте да заявите своя интерес в срок до 26.10.18г. /петък/.

За регистрация и достъп до програмата, моля следвайте линка: https://page.co/PE2G

За повече информация:

Европейски иновационен и информационен център

тел: 02/8117 505 или 02/8117 515

een@bcci.bg