БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Порталът за преглед на новостите в дигиталния свят вече е онлайн

12 months

В резултат от реализирането на проект, финансиран по програма COSME, е създаден портал за преглед и проследяване на дигиталната трансформация. Порталът предоставя механизъм за изследване на всички ключови тенденции, свързани с промените и новостите в дигиталния свят.

Проектът е координиран от Главна дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ и Дирекция F „Иновации и авангардни производствени технологии“. Той предлага достъп до статистики и информация за инициативи в подкрепа на дигитализацията, както и отчети за ключови индустриални и технологични възможности, предизвикателства и поличики в сферата. Освен това потребителите могат да проследяват данни относно развитието на дигиталната инфраструктура в отделните страни членки, видовете инвестиции и достъп до финансиране, предлагането и търсенето на дигитални знания, предприемаческата култура, стартъпите в сектора на информационните и комуникационни технологии и други. Създаването на портала е част от серия мерки, свързани с инициативата за мониторинг на дигиталната трансформация, целяща да увеличи знанията, информираността и възможностите, водещи към дигитална еволюция на Европа.

За достъп до портала, моля, следвайте линка: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/.

Координаторите на проекта са отворени за идеи и мнения по отношение на дигиталната трансформация. Ако желаете да споделите или да допринесете за развитието на портала, не се колебайте и изпратете имейл на: GROW-DTM@ec.europa.eu.