БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

По-добри правила, които целят да осигурят финансова стабилност и защита на инвеститорите

10 months

Новите правила на ЕС за фондовете на паричния пазар влязоха в сила от края на м. юли, т.г.  По време на последната финансова криза фондовете на паричния пазар се оказаха уязвими при стресови пазарни условия. Новите правила, залегнали в регламент, правят тези фондове по-устойчиви и ограничават възможните канали за разпространение до други финансови институции и финансовата система като цяло. Самият Регламент (ЕС) 2017/1131 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно фондовете на паричния пазар може да видите ТУК