БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Практически съвети как да разширите бизнеса си

1 year

Талантливата технологична фирма Think Silicon иска да стане водеща световна компания на графичните решения с ниска консумация на енергия. Те са се увеличили от екип от 7 души, до размера на международна компания от 28 за почти година и половина. В началото на пътя си те се притесняваха как ще осигурят финансиране за иновативните си продукти и как да влязат в един изключително конкурентен пазар, доминиран от технологичните гиганти.

Основана в Патра, Гърция, компанията потърси помощ от иновационния консултант на PRAXI Network, д-р Джордж Цамцис, от Enterprise Europe Network – Хелас. Ето какво научиха по пътя:

  1. Погледнете се в огледалото.

Интелигентният начин да започнете е първо да направите самооценка на ефективността на управлението на иновациите в сравнение с конкурентите си. Това ви помага да идентифицирате вашите силни и слаби страни и ви дава 360 градусова представа за вашата конкурентоспособност и иновации. Отделянето на време за извършване на този анализ в началото означава, че можете да се справите с проблемите си рано и да спестите време. Мрежата от съветници на Enterprise Europe са на ваше разположение, за да ви помогнат през цялото време.

  1. Направете домашното си като проучете възможностите за финансиране.

Проверете най-подходящите източници на финансиране и съответно се подгответе добре. За Think Silicon това беше инструментът на ЕС за МСП и с подкрепата на Джордж те представиха успешно предложение и спечелиха 1,3 млн. Евро финансиране. Мрежата Enterprise Europe Network помага на компаниите да идентифицират най-добрите програми, да разработват своите предложения, както и да ги преглеждат, преди да бъдат изпратени. За компаниите, които получават финансиране от МСП, Мрежата също така помага за идентифицирането на най-добрите бизнес ментори и е готова да предостави подкрепа по целия път към международния растеж.

  1. Насърчавайте иновациите колкото се може повече.

Присъединете се към фирмени мисии, участвайте в брокерски събития и се опитвайте да продавате на/рекламирате пред инвеститорите. Фирмата Think Silicon с помощта на мрежата Enterprise Europe Network представи своите иновативни технологии по целия свят, в престижни събития и пред известни инвеститори. Оттогава те са лицензирали продуктите си на компании от цял ​​свят и са създали офиси в Европа и Северна Америка.

Пътуването на всяка компания е различно, но за Think Silicon основните компоненти за успех са търпението, дисциплината и ясната визия за бъдещ растеж. Може би най-важната стъпка беше да знаеш къде да потърсиш помощ.

Източник: http://een.ec.europa.eu/news/how-grow-your-business-3-lessons-learned-think-silicon