БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Програма “Кризата като възможност” набира проектни идеи

4 months

Кризата, предизвикана от разпространението на COVID-19 изостри съществуващи проблеми и подчерта потребност от изцяло нови услуги и решения. Последиците от кризата няма да преминат бързо, но самата криза може да се превърне във възможност за развитие и нови дейности, които да осигурят по-голяма адаптивност на организациите и бизнеса към динамичното настояще и бъдеще.

Пандемията показа колко важни са цифровите активи и как мрежите, свързаността, данните и добрите цифрови умения поддържат икономиката и обществото. Цифровите технологии ще играят ключова роля за икономическото възстановяване.

Столичната община отваря пилотна програма “Кризата като възможност” в подкрепа на граждански организации, социални предприятия и микропредприятия към по-адаптивни и по-устойчиви дейности и бизнес.

“Кризата като възможност” включва две направления:

– Направление 1: Дигитално адаптиране и постигане на устойчивост на организации. (безвъзмездна финансова подкрепа на проект в размер до 20 000 лв.)

– Направление 2: Развитие на общности (безвъзмездна финансова подкрепа на проект в размер до 10 000 лв.)

Срок за електронно подаване на проектите: от 23 октомври 08:00 часа до 16 ноември 17:00ч.

Насоки за кандидатстване по програмата „Кризата като възможност“ можете да намерите ТУК.

Програмата предвижда провеждането на онлайн информационни дни на 28 октомври от 10.00 ч до 12.00 ч. и на 30 октомври от 14.00 ч до 16.00 ч.

За повече информация

Enterprise Europe Network
Българска търговско-промишлена палата
Тел: +359 2/ 8117 505/515/525
Е-mail: een@bcci.bg