БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

С подкрепата на Enterprise Europe Network, българската компания Си Комерсиал 7 ще участва в двуседмично обучение за мениджъри в Токио, Япония

9 months

Фирма Си Комерсиал 7, клиент на Enterprise Europe Network и член на Българска търговско-промишлена палата, получи одобрение и финансова подкрепа за участие в уникалното двуседмично обучение за мениджъри, което ще се проведе в Токио, Япония. Класирането е изключителна привилегия за компанията, тъй като именно тя е единствената българска фирма успяла да премине високите критерии на организаторите и Европейската комисия. Това престижно събитие е възможност бизнесът да разбере повече както за културните, така и за икономическите аспекти, които характеризират бизнес и технологичните достижения на Япония.

Обучението ще бъде проведено през м. ноември т.г. и ще бъде фокусирано върху управлението на бизнеса. То ще бъде oрганизирано под формата на лекции, казуси, ролеви игри и фирмени посещения. Негова цел е да подпомогне участниците да придобият задълбочена информация за реалните условия на японския пазар чрез практически анализи и изследвания. Участниците ще имат възможност да участват в упражнения за водене на преговори, интерактивни игри и дискусии с японските мениджъри относно методите за вземане на решения в Япония.

Си Комерсиал 7 е създадена през 1991г. и е водеща компания във вноса, дистрибуцията, маркетинга, логистиката и производството на бързооборотни стоки. С дългогодишна работа и инициатива, тази българска компания е изградила и успешно поддържа ефективна дистрибуторска мрежа на територията на цялата страна. Едно от най-големите нейни постижения е, че за почти 30 години съществуване, компанията успява да наложи и собствена производствена марка, която през 2017г. печели наградата „Продукт на годината” в категория „Рула”, базирано на проучване сред 2000 потребители.

Ако желаете да получите информация относно други предстоящи събития и интересни възможности за Вашия бизнес, моля посетете интернет сайта на  Enterprise Europe Network към Българска търговско-промишлена палата. Екипът на Enterprise Europe Network е на Ваше разположение за всякакви въпроси и съдействие относно интернационализацията на Вашия бизнес.