БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Тридесет представители на бизнеса взеха участие в обучение на тема: „Финансиране на иновативни проекти чрез Инструмент за МСП“, организирано в Enterprise Europe Network към БТПП на 29 октомври.

7 months

На 29 октомври, 2018г. Enterprise Europe Network към БТПП проведе обучение на тема „Финансиране на иновативни проекти чрез Инструмент за МСП“. На събитието присъстваха тридесет представители на фирми и бизнес асоциации. Темата за финансиране на иновативни проекти представлява голям интерес за бизнеса и по тази причина по време събитието възникнаха разнообразни и интересни дискусии между участници и лектори.

В първата част от обучението г-жа Беата Папазова представи накратко инструмента за МСП, условията за кандидатстване, допустимите разходи, както и статистика за успеваемостта при кандидатстване по Инструмента.

Г-н Камен Делибеев, консултант по европейско финансиране и основател на компанията Архимед Ю Ди Ес Ес ООД (бенефициент по инструмента за МСП), беше част от втория панел на обучението. Той представи успешната история на компанията си и даде изключително полезни съвети по отделните етапи на кандидатстване. Също така разказа и за трудностите и предизвикателствата при кандидатстване.

Заключителната част от обучението  беше посветена на ролята на Enterprise Europe Network в инструмента МСП. Експертът на EEN към БТПП, Христина Шотекова, представи и една допълнителна възможност за МСП, а именно услугата „Оценка на иновационен капацитет“, посредством метода IMP3rove. Метод, който задълбочено изучава иновационната стратегия и визия на фирмата, иновационната култура, жизнения цикъл на иновациите и основните фактори, касаещи тяхното по- добро управление. Повече за метода научете тук: https://www.bcci.bg/news/14289

За бъдещи събития организирани от БТПП следете рубриката „Бъдещи събития“ на сайта на БТПП.