БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Тридесет представители на бизнеса взеха участие в обучение на тема: „Финансиране на иновативни проекти чрез Инструмент за МСП“, организирано в Enterprise Europe Network към БТПП на 29 октомври.

10 months

На 29 октомври, 2018г. Enterprise Europe Network към БТПП проведе обучение на тема „Финансиране на иновативни проекти чрез Инструмент за МСП“. На събитието присъстваха тридесет представители на фирми и бизнес асоциации. Темата за финансиране на иновативни проекти представлява голям интерес за бизнеса и по тази причина по време събитието възникнаха разнообразни и интересни дискусии между участници и лектори.

В първата част от обучението г-жа Беата Папазова представи накратко инструмента за МСП, условията за кандидатстване, допустимите разходи, както и статистика за успеваемостта при кандидатстване по Инструмента.

Г-н Камен Делибеев, консултант по европейско финансиране и основател на компанията Архимед Ю Ди Ес Ес ООД (бенефициент по инструмента за МСП), беше част от втория панел на обучението. Той представи успешната история на компанията си и даде изключително полезни съвети по отделните етапи на кандидатстване. Също така разказа и за трудностите и предизвикателствата при кандидатстване.

Заключителната част от обучението  беше посветена на ролята на Enterprise Europe Network в инструмента МСП. Експертът на EEN към БТПП, Христина Шотекова, представи и една допълнителна възможност за МСП, а именно услугата „Оценка на иновационен капацитет“, посредством метода IMP3rove. Метод, който задълбочено изучава иновационната стратегия и визия на фирмата, иновационната култура, жизнения цикъл на иновациите и основните фактори, касаещи тяхното по- добро управление. Повече за метода научете тук: https://www.bcci.bg/news/14289

За бъдещи събития организирани от БТПП следете рубриката „Бъдещи събития“ на сайта на БТПП.