БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Три пътя към енергийна ефективност в офиса и дома

1 year

Платформата START2ACT е предназначена за млади фирми, за предприемачи в стартиращ бизнес и за служители и мениджъри в МСП.
Споделяме съвети, трикове и ценни знания, за да сме енергийно ефективни в офиса и у дома. Научете как да работите съвместно с колегите си, за да бъде бизнеса ви устойчив.
Краткосрочните ползи са привлекателни: Значително се намаляват разходите за покриване на сметките за различни сфери на енергопотреблението.
Дългосрочните ползи са убедителни: Намалявате въглеродния си отпечатък, повишавате конкурентноспособността си, експозицията и доверието на клиентите си.
Услугите на START2ACT са безплатни, както и много от предлаганите мерки, които можете да предприемете, за да направите офиса и дома си устойчиви и икономични.

За повече информация кликнете тук: Три пътя към енергийна ефективност в офиса и дома (2).