БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Тръжна процедура за транспортни услуги

9 months

Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) публикува открита тръжна процедура, разделена на 4 лота, за сключване на рамков договор за максимален срок от 4 години. Обект на процедурата е избор на изпълнител за предоставяне на транспортни услуги в Гърция и Италия, където ЕАSО изпълнява своите задачите в сътрудничество с органите на приемащата държава-членка (в т.нар. горещи точки, центрове и места, където има офиси и/ или текущи дейности). Може да се кандидаства по един или повече от обявените лотове. Максимална сума: 3 000 000 EUR. Кандидатите е необходимо да имат най-малко три (3) години опит в предоставянето на подобни транспортни услуги.

Срок за получаване на офертите: 28/09/2018

Повече информация за тръжната процедура, пълните условия за кандидатстване и необходимия комплект документи може да получите от:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3923