БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Търси се компания, работеща в сектора енергетика, която да бъде включена в проект по Eurostars-2

1 year

Испански изследователски център, специализиран в сектора енергетика, търси компания, която да участва в проект Eurostars-2, чиято цел е да разработи виртуална холистична платформа за управление и планиране на производството на енергия в промишлеността. Ролята на търсения партньор ще бъде разработване и тестване на ИКТ инструмент, който съчетава определени функционалности за оптимизиране на продажите на енергия.

Платформата за бизнес интелигентност (BI) има информационна и комуникационна инфраструктура и всеобхватни цифрови интерфейси за производство на енергия. Испанските организации, които вече са в консорциума, са изследователски център, специализиран в енергетиката и МСП в областта на ИКТ.Търсеният партньор може да бъде МСП или голяма компания, работеща на енергийния пазар.Тяхната роля ще бъде разработването и тестването на инструмент за ИКТ, който съчетава различни функционалности, които трябва да бъдат приложени, за да се оптимизира продажбата на властта на участващите отрасли (или група от отрасли), независимо дали са потребители или прокуристи.

 

Интерес за включване в консорциума може да бъде заявен до 17 юли 2017г. на имейл: een@bcci.bg

Краен срок за подаване на проекта е: 14 септември 2017г.