БЪЛГАРИЯ

СЪБИТИЯ

Участвайте в бизнес форум в сектор машиностроене и металообработване

6 months

Enterprise Europe Network към БТПП Ви кани да участвате в бизнес форум в сектор машиностроене и металообработване. Целта на форума е да запознае чуждестранните компании с развитието на Латвия в машиностроенето и да стимулира техния международен растеж. Каним всички компании в целевите сектори да проучат възможностите на Латвия, като създадат бизнес или търсят нови доставчици от Латвия.

КОГА: 25-27 ноември 2020

Програмата включва презентации на изтъкнати чуждестранни и местни експерти в машиностроителната индустрия по теми като бъдещето на машиностроенето, индустрия 4.0., Роботика и мрежи на доставчици в Латвия.

Програмата ще включва:

  • Преглед на състояноието на сектор машиностроене в Латвия – статистика,  перспективи и предизвикателства;
  • Дискусии за бъдещето на инженерния сектор, новите пазари и развитието на мрежи на доставчици на регионално, национално и международно ниво;
  • Двустранни срещи  за създаване на мрежи и партньосртва между компании от Латвия и чуждестранни купувачи

Моля обърнете внимание:

  • Езикът на форума ще бъде английски със симултанен превод на латвийски и руски;
  • Участието е безплатно;
  • Събитието ще се проведе виртуално;
  • Това събитие е насочено изключително към привличане на купувачи.

Регистрация:

До 25 номеври от следния линк:

https://mechanical-engineering-and-metalworking-forum.b2match.io/

В процеса на регистрация всеки участник трябва да посочи пазарните възможности, които го интересуват. Полето “Marketplace Opportunities“ е задължително! Моля, изберете за Support office – Bulgarian Chamber of Commerce and Industry

За повече информация не се колебайте да се свържете с:

Enterprise Europe Network към БТПП
имейл: een@bcci.bg
тел: +35928117515/505