БЪЛГАРИЯ

СЪБИТИЯ

Участвайте в двустранни бизнес срещи в рамките на онлайн събитие с фокус медицински изделия и здравеопазване

1 month

event

Enterprise Europe Network към Българска търговско-промишлена палата, съвместно с  Търговско-промишлената камара в Самсун, Турция, Ви канят да участвате в безплатни двустранни бизнес срещи. Черноморският регион на Турция, и особено градът Самсун, има голям потенциал за развитие на международното сътрудничество в сферата на медицинския / здравния сектор, където има и активен медицински клъстер. Целта на това събитие е да подпомогне предприятията, университетите и изследователските институции в намирането на партньори от цял свят за разработване на продукти, за постигане на производствени и лицензионни споразумения, партньорства за дистрибуция, научно сътрудничество, съвместни предприятия, финансиране / инвестиции или други релевантни партньорства.

Кога: 13 – 14 юли 2021

Фокус на събитието са:

 • – Медицински / хирургически инструменти и оборудване
 • – Медицински / хирургически текстил
 • – Медицински / хирургични импланти
 • – Медицински / хирургични услуги
 • – Медицинскo / хирургичeско обзавеждане
 • – Фармацевтични продукти
 • – Други продукти / услуги, свързани със здравеопазването
 • – Медицински / хирургични изследвания и / или иновации

Защо да участвате?

 • – За да намерите квалифицирани и надеждни доставчици
 • – За да намерите нови клиенти
 • – За да намерите партньори, да обсъдите нови технологии и иновативни решения

За участие, моля регистрирате от линка ТУК  в срок до 12 юли 2021г. В процеса на регистрация, моля посочете за Ваш Support office: BG- Bulgarian Chamber of Commerce and Industry. Полето „Marketplace Itmes“ следва да бъде попълнено с информация, от която да е видно какво партньорство (продукт/услуга) предлагате или търсите. Може да разгледате профилите на участващите фирми, да заявявате или отхвърляте покани за срещи.

Ако имате въпроси или се нуждаете от съдействие, моля свържете се с:

Enterprise Europe Network, Българска търговско-промишлена палата

Тел:  02/ 8117 417/ 505 /525, Е-mail: een@bcci.bg