БЪЛГАРИЯ

СЪБИТИЯ

Участвайте в конференция ISM 2020 и двустранни бизнес срещи в областта на индустрия 4.0 и интелигентно производство

3 months

Enterprise Europe Network към Българска търговско-промишлена палата Ви кани да участвате в международната конференция и двустранни бизнес срещи в рамките на конференция ISM 2020 (индустрия 4.0 и интелигентното производство). Конференцията ще се състои в периода 23-25 ноември и предоставя уникална възможност за обмен на знания, преглед и обсъждане на теоретичния напредък, резултатите от изследванията и индустриалния опит сред учени, изследователи, вземащи решения, практикуващи и студенти. Езикът на конференцията ще бъде английски. За участие в конференцията е необходима отделна регистрация. Подробностите за програмата на конференцията можете да намерите тук.

B2B-срещите ще се състоят на 24 ноември 2020г. Те предлагат идеална възможност да идентифицирате потенциални партньори за сътрудничество и да установите интересни бизнес контакти. Всеки участник може да избира своите партньори за разговор поотделно и ще има 20 минути за обмен на информация по повод своите проекти и/или продукти.

Участието в B2B-срещите е безплатно.

Регистрирайте се за B2B-срещите от линка: https://b2b-meetings-at-ism-2020.b2match.io/ , като изберете за Support office: Bulgarian Chamber of Commerce and Industry

Целеви сектори за B2B срещите

Изкуствен интелект и машинно обучение в индустрията

Анализ на големи данни

Блокчейн

Облачни изчисления

Изчислителни

Компютърно интегрирано производство

Кибер-физически системи

Кибер защита

Обясним и интерпретируем изкуствен интелект

VR / AR приложения

Роботика

Системна интеграция

 

Хоризонтална / вертикална интеграция

Човешки и социален фактор

Взаимодействие между човек и машина

Индустриален интернет на нещата

Логистика 4.0

Предсказуема поддръжка

Анализ на предписанията

Здраве и безопасност на труда 4.0

Симулация

Интелигентни оператори

Устойчиво производство

Digital Twin

 

Защо да участвам?

  • Публикувайте и демонстрирайте своите най-добри проекти, продукти, услуги или ноу-хау
  • Заявете индивидуални срещи с редица потенциални бизнес партньори
  • Намерете нови търговски / технологични / изследователски партньори
  • Инициирайте международни контакти и сътрудничество по ефективен от гледна точка на време и средства начин
  • Научете най-новата информация за резултатите и тенденциите в областта на индустриалните изследвания
  • Срещайте се и обменяйте мнения с експерти и изследователи от бранша

Какви организации може да срещнете на събитието?

Фирми / Предприятия

Стартиращи фирми

Изследователски институции

Университети

Клъстерни организации

Обществени сдружения / агенции

Важно: Консултантите имат право да участват в B2B-срещите само когато са в състояние да предложат специфичен опит в областта на индустрия 4.0 / интелигентно производство. Тази експертиза трябва да бъде ясно описана в профила за сътрудничество (елемент на пазара).

За повече информация, не се колебайте да се свържете с:

Enterprise Europe Network към БТПП

имейл: een@bcci.bg

тел: +35928117515/505