БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Участвайте в онлайн обучение за подобряване на производствените стратегии и процеси с лектори от Япония

1 month

Enterprise Europe Network към Българска търговско-промишлена палта има удоволствието да Ви информира за предстоящо обучение с фокус производството от световна класа (WCM – WORLD CLASS MANUFACTURING). Събитието се организира от ЕС-Японският център за индустриално сътрудничество и ще се проведе в през м. ноември 2021.

Защо да участвате?

 • Открийте повече за подхода и опита на Япония, като научете как фирмите поддържат отлични производствени стандарти
 • Ще имате възможност да се фокусирате върху най-новите тенденции, като посетите най-добрите производствени предприятия в Япония
 • Посетете истинския „GEMBA“ (производствен обект в Япония)
 • Запознайте се с висши японски лидери в индустрията

Период на провеждане на обучението: 15-19 ноември 2021 г.

Краен срок за кандидатстване: 10 юни 2021 г.

Програмата осигурява:

 • Задълбочен анализ на японската производствена методология
 • Лекции, семинари, представени от експерти от японската индустрия
 • Виртуални посещения на фирми и фабрики (Gemba)

Петдневното обучение осигурява задълбочен анализ на японската производствена методология с цел подобряване на конкурентоспособността на компаниите от ЕС и е насочена изключително към мениджърите от ЕС със знания за WCM и с инженерна подготовка, които са способни да повлияят на производствената стратегия на компанията, в която работят. Този курс ще даде на участниците подробно разбиране на настоящите японски подходи, които те могат да адаптират, за да помогнат на фирмите си да успеят.

От първото издание през 1992г. повече от 700 участници от всички държави-членки на ЕС са участвали в този практически курс. Традиционно събитията са присъствени, но поради създалата се обстановка това е третата сесия онлайн.

За кого е подходящо обучението?

Идеалните участници са тези, които могат да повлияят на управлението и контрола на качеството / избора на най-добрите практики / производствени системи и са служители на пълен работен ден (напр. директор, мениджър, експлоатация и логистика, мениджър на завода, мениджър по контрол на качеството, управляващ директор и т.н.).

Сферата на дейност е фактор с по-малка тежест, но кандидатите от консултантския сектор ще имат по-нисък приоритет при избора на участници. Кандидатите трябва:

 • да са граждани на държава-членка на ЕС или на страна партньор по програма COSME;
 • да работят в компания, която е юридическо лице от ЕС или на страна партньор по програма COSME;
 • работят за компания, която е> 50% собственост на ЕС или на страна партньор по програма COSME
 • да бъдат подкрепени от своя работодател;
 • да могат да участва в цялата програма;
 • да владеят добре английски;
 • да бъде служител / ръководител на екип, участващ в инженерни методи или производствена / сервизна стратегия или производствен контрол, или с опит в управлението на операциите/;
 • имат познания и практика на производствени методи за върхови постижения.

Основните критерии за избор са:

 • професионалната и образователна подготовка на кандидата;
 • стратегията на компанията участник по отношение на внедряването на WCM.

За да се осигури висока степен на лично внимание, броят на участниците във всяка програма е ограничен.

Повече информация за изискванията и цялостното обучение може да намерите на адрес: https://www.eu-japan.eu/events/world-class-manufacturing-mission-I

Линк за кандидатстване: https://www.eu-japan.eu/wcm-november-2021-application-form