БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Фирми с иновативни градски решения имат възможност да участват в инициативата Resonator City Connect

4 weeks

Resonator City Connect дава възможност на стартъпи от цял свят да представят своя проект на тема устойчив град и да бъдат избрани да участват в Програмата Resonator City Connect. Събитието се организира от екипа на Resonator Co-Innovation Hub  и е под патронажа на Иновативна София (направление “Дигитализация, иновации и икономическо развитие” на Столична Община), в партньорство с редица международни компании, които допринасят със своя опит и експертиза за по-бързо развитие, достъп до нови пазари и възможности за тези проекти.

Събитието цели да подкрепи бизнеси, които могат да предложат иновативни градски решения в някои от приоритетните за София теми (сред които и заложените в Стратегията за дигитална трансформация на София приоритети), като им предостави менторство, опит и експертиза и възможност за по-бързо развитие, достъп до нови пазари и финансиране и възможности за техните проекти.

Проектите могат да представят решения по някоя от Ключовите приоритетни теми за град София или проект, иницииран за друг град, за който София може да бъде пилотен пазар.

Ползи на Програмата на Resonator City Connect, достъпна за финалистите:

– Възможност да използват София като пилотен град за проекта си; достъп до ценни градски данни

– Достъп до световните пазари чрез подкрепата и мрежата на нашите партньори

– Подкрепа в изграждането на прототип с електрокомпоненти, печатни платки и модули

– Безплатна виртуална консултация относно процеса на прототипиране

– Технологии, инженеринг, UX, консултации в облачната архитектура

– Номинация за глобалната програма на Microsoft за стартиращи компании

– Менторство от експерти в различни области

– Достъп до хъба за споделени иновации, Resonator, в София и лабораториите му, за работа върху прототип / демонстрация на продукта

– Възможности за съвместно развитие и финансиране на проекта от нашите партньори

– Безплатен достъп до софтуерни платформи за разработчици

Повече за предимствата на програмата – тук.

Краен срок за кандидатстване: 15.07.2021, 23:59, CET