БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Фондация Джакомо Бродолини обяви, че новата покана за предлагане на решения по програмата Open Innovation in Agrifood е вече отворена!

1 year

Програмата Open Innovation in Agrifood е насочена към бизнеса, асоциациите, новосъздадените предприятия и бъдещите предприемачи с цел да улесни съответствието между търсенето и предлагането на иновации в сектора на хранително-вкусовата промишленост.
Програмата ще събира идеи, модели, продукти и услуги, насочени към насърчаване на икономическа, екологична и социална устойчивост в хранително-вкусовата промишленост, които да са с положително въздействие, с цел споделяне с всички заинтересовани страни. Повече информация за програмата можете да намерите тук: http://www.socialroots.eu/
Десетте най-добри предложения ще бъдат избрани от научен комисия, включващ експерти от различните сектори, обхванати от поканата, и ще бъдат поканени да участват в Глобалния иновационен лагер в Италия през март 2018 г.
Организаторите търсят новости в една или повече от следните теми:
• Устойчиви вериги за доставка на храни
• Хранителна сигурност и равен достъп до ресурси
• Добавена стойност в хранителните мрежи
• Вино и техника
• Интернет на нещата като решение за прецизно земеделие
• Проследяване и локализиране с помощта на блокови вериги
• Климатичен контрол
• Кръгова икономика, прилагана в селското стопанство
Ще бъдат избрани до 10 идеи или проекти, които ще бъдат поканени да се включат безплатно в Глобалния иновационен лагер 2018. Организаторите ще покрият разходите за пътуване и настаняване за първите 10 победители от поканата. Всички останали избрани кандидати ще бъдат поканени да се присъединят към Иновационния лагер на свои собствени разходи.
Иновационният лагер ще бъде едноседмично събитие с работни срещи, семинари и дейности, които ще помогнат на участниците да:
• се съсредоточат върху националния и международен контекст на иновациите в сектора на селскостопанските продукти, придобивайки ключови познания за потенциалните целеви пазари;
• разработват и усъвършенстват идеята или проекта с подкрепата на експерти и други заинтересовани страни;
• се срещнат с потенциални партньори в бизнеса и технологиите;
• са подготвени да представят своите инициативи пред потенциални инвеститори и установен бизнес.
Научната комисия ще избере до 3 идеи от представените по време на Иновационния лагер, които ще имат достъп до процес на ускоряване или инкубиране за 3 месеца в избрани партньорски организации. Поканата ще е отворена до края на месец февруари.
За да участвате, моля, попълнете формуляра за кандидатстване:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBtKCCsin5X5rpW2azuCPdGg7RRg3Bvq-UWcgCfFXiOnrIuw/viewform