БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Фонд на фондовете предоставя 170 млн. лв. гаранции за подкрепа на бизнеса

7 months

 

„Фонд на фондовете“ обяви днес, че предвижда нов гаранционен продукт за да отговори на ликвидните нужди на малките и средни предприятия  следствие на кризата, предизвикана от пандемията от коронавирус. Те ще предоставят 170 млн. лв. гаранции към банките за осигуряване на оборотни средства за фирмите чрез предоставяне на дългосрочни кредити с период до 10 год. Работи се по намаляване на административната тежест и облекчаване на условията.  Обмисля се възможността за намаляване на лихвите, удължение на гратисния период, както и  за предоставянето на безлихвени кредити.

Фондът разполага с инструмент за микрокредитиране, който е действащ и към момента. Чрез него банките предоставят до 50 000лв. на микропредприятията и самонаетите лица, както и на стартиращите фирми, които нямат кредитна история.  За да се възползват, организациите трябва да са учредени преди не повече от 3 години, като се обмисля този период да бъде удължен до 5 год., за да се обхванат повече фирми. Целта е осигуряване на оборотни средства, както и изпълнение на инвестционните планове, за да могат и най-малките бизнеси да просъществуват.  Фирмите преминават през оценка на риска, като предоставят детайлен бизнес план. След оценка от страна на банката е възможно да бъде поискано обезпечение, но за периода на кризата се работи за облекчаване на условията. Фондът разполага с 24 млн. лв. за този инструмент, като при изчерпване на средствата, те може да бъдат увеличени.

Представителите на Фонда обявиха,  че съвсем скоро Министерство на икономиката ще публикува за обществено обсъждане условията на нова гранатова схема, насочена към подпомагане на микропредприятията.

За актуални възможности за финансиране, може да се обърнете към:

Enterprise Europe Network

Българска търговско-промишлена палата

http://een-bcci.com/

Тел. 02 81 17 505 / 515/ 525

E-mail: een@bcci.bg