БЪЛГАРИЯ

СЪБИТИЯ

Форум „Бизнес възможности за винения сектор“

8 months

Enterprise Europe Network към БТПП има удоволствието да ви покани на специализиран форум, посветен на бизнес възможностите за винения сектор. Събитието ще се състои на 3 юни от 11 часа в зала „А“ в сградата на Българска търговско-промишлена палата. Експерти в сферата на винопроизводството и вноса и износа на вино и винени продукти ще представят сектора и ще обърнат внимание на това къде се позиционира българското вино на външните и вътрешния пазар. Специалистите ще очертаят последните тенденции във винения сектор, но също така ще направят прогнозират с какви темпове ще се развие секторът в слдващите години.

По време на форума Enterprise Europe Network към БТПП ще представи и какви възможности стоят пред българскте производители и как фирмите в този отрасъл могат да подпомагат растежа си и достъпа до нови пазари. Най-голямата мрежа в подкрепа на МСП ще консултира фирмите при намиране на точните международни партньори чрез директен достъп до най-голямата база данни за бизнес коопериране и участие в брокерски срещи в рамките на най-успешните изложения в Европа. Експерти на ЕЕN също така ще могат да предоставят консултации на фирмите относно участие в обучения, относно европейско законодателство и стандарти, изисквания при навлизане на нови пазари, защита на интелектуалната собственост и възможности за финансиране.

Предварителната регистрация (чрез изпращане на имейл на een@bcci.bg)  за събитието е задължителна! Местата са ограничени! ! !

За въпроси или необходимост от допълнителна информация,
моля, свържете се с:

Enterprise Europe Network
Българска търговско-промишлена палата
Тел: +359 2/ 8117 505/515/525
Е-mail: een@bcci.bg  
http://www.bcci.bg/