БЪЛГАРИЯ

СЪБИТИЯ

Участвайте в търговска мисия в рамките на MUSIAD EXPO 2020

9 months

Еnterprise Europe Network към БТПП Ви кани да участвате в търговска мисиия, координирана от Министерството на търговията на Република Турция. Целта е да се свържат чуждестранните купувачи с турските производители и износители и по този начин да се съдейства за развитието на двустранната търговия. В тази връзка по един представител на българските фирми-вносителки от съответния бранш е поканен на следната търговска мисия:

MUSIAD EXPO 2020

http://www.musiadexpo.com/en/

Период: 18 – 21 ноември 2020, Истанбул

Крайна дата за кандидастване: 26 октомври 2020г.

Сектор: Строителство, мебели, хранително-вкусова промишленост, земеделие, текстил и облекло, туризъм, машини, металургия, енергетика, логистика, информационни технологии

 

Разходите по настаняването, включително и закуската, на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на търговията на Република Турция. Програмата, предвидена за представителите на фирмите-участнички включва брифинг, двустранни срещи и посещение на изложението.

За да участвате, моля попълнете апликационната форма най-късно до обявения по-горе краен срок за заявка за участие и я изпратете по имейл на: een@bcci.bg

В условията на COVID – 19, чуждестранните участници в търговската мисия са длъжни:

– да спазват всички заложени в програмата противоепидемични мерки срещу COVID – 19;

– да спазват всички противоепидемични мерки срещу COVID – 19, които в датите на мисията се прилагат в Турция, както и мерките като тест, карантина, изолация и др., които ще се прилагат при необходимост;

– незабавно да информират търговската ни секция при евентуално влошаване на здравословното им състояние.

Смятаме, че тези мисии ще допринесат за стабилно развиващите се икономически и търговски отношения между двете страни и молим за разпространение на тази информация сред заинтересованите фирми.

За въпроси, помощ при регистрация или необходимост от допълнителна информация, моля, свържете се с:

Enterprise Europe Network
Българска търговско-промишлена палата
Тел: +359 2/ 8117 505/515/525
Е-mail: een@bcci.bg