БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Българска фирма откри нов бизнес партньор чрез Enterprise Europe Network

5 years

Българска фирма откри нов бизнес партньор чрез Enterprise Europe Network

За пореден път Enterprise Europe Network към БТПП помогна на българска фирма да намери точния международен патньор за съвместен бизнес. Чрез най-голяма база данни за бизнес партньорства „Хюмън Кепитал Стор“ ЕООД, фирма предлагаща разнообразни решения за обучения, набиране на персонал и други услуги за търговци,  се свърза с иновативна фирма в Италия, която е специализирана в разрботката на дигитални обучителни курсове. В резултат от партньорството потребителите в България ще се радват на напълно нов за българския пазар продукт, а именно обучение чрез игра за търговци.

       Enterprise Europe Network е сред основните инструменти на Европейската комисия, насочени към стимулиране на растежа на европейския малък и среден бизнес. Мрежата е съставена от над 600 бизнес и изследователски организации от повече от 60 страни и съдейства на амбициозни МСП да навлязат на нови пазари, да повишат иновационния си капацитет, да намерят европейско финансиране и нови  бизнес възможности. Един от основните инструменти на мрежата е поддържането на най-голямата база данни за международно сътрудничество в света, която е публично достъпна и съдържа над 10 000 оферти. Клиентите  могат да публикуват свой собствен профил или да разгледат предложенията за сътрудничество на различни фирми, изследователски организации, университети и други.

За достъп до базата данни на Enterprise Europe Network, моля следвайте линка: http://www.bcci.bg/merlin-search-facility.html

За да се възползвате от услугите на мрежата, е достатъчно да се свържете с:

Европейски информационен и иновационен център

Българска търговско-промишлена палата

Тел: 02 8117 505/515/525

Е-mail: een@bcci.bg

http://www.bcci.bg/