БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Eвропейската комисия обяви публична консултация по темата “Оценка на географските указания и храните с традиционно специфичен характер, защитени в ЕС”.

5 months

Европейският съюз защитава повече от 3000 наименования на специфични продукти – храни, селскостопански продукти, вина, спиртни напитки и ароматизирани лозаро-винарски продукти – по една от схемите за качество на ЕС. Може би дори се сещате за известни пенливи вина, сирена, шунки, бира, плодове, спиртни напитки и всякакви храни, чиито имена означават, че произхождат от определени места, традиции и региони.

Защитеното наименование за произход (ЗНП) и защитеното географско указание (ЗГУ) предоставят права на интелектуална собственост*, като дават право на производителите в определен географски район да използват името, ако спазват спецификацията на продукта. Храните с традиционно специфичен характер (ХТСХ) свидетелстват за традиционните методи на производство и могат да се произвеждат навсякъде, стига производителите да спазват спецификацията на продукта. Целта на откритото обществено допитване е да получим обратна информация за това как възприемате схемите за качество на ЕС, т.е. географските означения ГО, ЗНП, ЗГУ, както и ХТСХ.

За да изразите Вашето мнение, трябва да попълните приложената бланка и да я изпратите на имейл: een@bcci.bg

За повече информация:

Enterprise Europe Network

Българска търговско-промишлена палата

Teл: +3592 8117 515/505