БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Enterprise Europe Network към БТПП организира двустранни бизнес срещи с фирми от Словакия

1 year

На 21 май в сградата на БТПП се проведоха двустранни бизнес срещи между фирми от Словакия и България. Оганизатори на събитието бяха БТПП, РТПП Търнава, Посолство на Словашката Република в София, както и Enterprise Europe Network към БТПП.

,Автомобилостроенето, хранително-вкусовата промишленост и туризмът са сектори с голям потенциал за развитие на двустранното икономическо сътрудничество между България и Словакия”. Това заяви Васил Тодоров, главен секретар на БТПП, по време на откриването на бизнес форум със словашки компании, провел се в София.

Виктор Петрашовски, зам.-ръководител на Словашкото посолство в София, също приветства участниците в събитието. Той направи и презентация на словашката икономика, като отбеляза ръста в двустранния стокообмен, който достига рекордни суми през последните две години. Той посочи и основните стоки в търговията, сред които са автомобили, автомобилни части, продукти на информационните технологии и др.  Ключов сектор за словашката икономика е автомобилният – произвеждат се автомобили от немски, корейски, английски, френски марки. Електроника и инженеринг са също добре развити сектори. В страната се изграждат много центрове за споделени услуги – аутсорсинг.

Петер Ковар, представител на Регионална палата на гр. Търнава, представи бизнеса в Западна Словакия. По думите му регионът е добре географски разположен и с отлични комуникации. Макар и малък по площ, той е на второ място по дял в БВП на страната /от общо 8 области/.

Презентации на българската инвестиционна среда направи представител на Агенцията за инвестиции. Бяха разисквани и практични въпроси относно създаването и ръководенето на фирма в България.

Втората част от посещението на  словашките фирми, беше провеждането на поредица от срещи с български фирми в секторите автомобилна индустрия, машиностроене, металообработващи машини, метрология, производство на бои, стоманени бетонни стълбове и др.

За бъдещи събития или необходимост от допълнителна информация, моля, свържете се с:
Enterprise Europe Network
Българска търговско-промишлена палата
Тел: +359 2/ 8117 505/515/525
Е-mail: een@bcci.bg
http://www.bcci.bg/