БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Европейският съвет по иновациите има амбицията да раширява възможностите за иновации

3 weeks

На 18-ти март в рамките на онлайн проява Европейската комисия стартира Европейския съвет по иновациите с бюджет от над 10 милиарда евро (по текущи цени) за периода 2021—2027 г., с цел да се разработват и разширяват авангардни иновации. ЕСИ се опира на успешна пилотна програма по „Хоризонт 2020“, така че той не е просто новост в рамките на „Хоризонт Европа“, а е нещо уникално в света. Той съчетава научни изследвания в областта на нововъзникващите технологии с програма „Ускорител“ и специален фонд за дялово участие — Фонда на Европейския съвет по иновациите, с цел разгръщане на иновативни стартиращи предприятия, както и малки и средни предприятия (МСП). Около 3 милиарда евро от бюджета на ЕСИ ще бъдат предоставени на фонда на ЕСИ.

Освен това беше публикувана първата годишна работна програма на ЕСИ, с която стават достъпни възможности за финансиране на стойност над 1,5 милиарда евро през 2021 г. Същевременно се приемат кандидатури за две награди — за жени иноватори и за „Европейска столица на иновациите“.

Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“, заяви по този повод: „Вече имаме фонд, който ни дава възможност да подкрепим малките и средните предприятия, които осъществяват авангардни иновации, да осигурим достъп до капиталовите пазари и да ускорим развитието на иновативни стартиращи предприятия. Това ще спомага за реализиране на резултатите от научни изследвания в стопанска дейност и за разработване на визии за технологични и иновационни пробиви.

Мария Габриел, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, добави: „Европейският съвет по иновациите е най-амбициозната инициатива на Европа за подкрепа на преломните открития, от които Европа се нуждае, за да се възстанови от икономическата криза и да ускори прехода към екологична и цифрова икономика. Чрез инвестиране във визионерски научни изследвания и иновативни дружества той ще укрепи технологичната независимост на Европа, ще спомогне за разгръщането на стотици от най-обещаващите стартиращи предприятия на Европа и ще проправи пътя за бъдещото Европейско пространство за иновации“.

Европейският съвет по иновациите се опира на извлечените поуки и постиженията от пилотната му фаза през периода 2018—2021 г. Той подпомогна над 5000 МСП и стартиращи предприятия, както и над 330 научноизследователски проекта с бюджет от 3,5 милиарда евро.

Основни новости в Европейския съвет по иновациите

Европейският съвет по иновациите (ЕСИ) има множество характеристики, които го правят уникален по отношение на начина на подкрепата за новаторски начинания и проекти.

 • Програмата „Ускорител“ на ЕСИ подпомага МСП, по-специално стартиращи предприятия и отделени дружества, да разработват и увеличават мащаба на преломни иновации. В програмата „Ускорител“ на ЕСИ се прилага нова, удобна за иноваторите система за кандидатстване, чрез която стартиращите предприятия и МСП могат да кандидатстват за финансиране по всяко време по опростена процедура.
 • Екип от ръководители на програми на ЕСИ ще отговаря за разработването на визии за технологични и иновационни пробиви (като например клетъчна и генна терапия, „зелен“ водород или инструменти за лекуване на мозъчно заболяване), за управлението на портфейли на проекти на ЕСИ и за обединяването на заинтересовани страни, за да се осъществят тези визии.
 • Нова схема на ЕСИ за финансиране на прехода ще спомага за претворяване на резултатите от научни изследвания (от пилотния инструмент „Изследвач“ на ЕСИ и Европейския научноизследователски съвет) в иновации (отделени дружества, търговски съдружия и т.н.).
 • Въвеждат се нови мерки в подкрепа на жените новатори, например програма за жени на ръководни длъжности. В партньорство с „Enterprise Europe Network талантливи жени новатори, както и всички иновативни МСП от по-малко известни в тази сфера региони ще бъдат подпомагани да кандидатстват, с което се спомага за преодоляване на разделението в областта на иновациите.

Консултативният съвет на ЕСИ, който се състои от водещи иноватори, изготвя стратегията на Европейския съвет по иновациите и предоставя съвети относно нейното изпълнение (вж. днешното изявление на Консултативния съвет на ЕСИ).

Възможности за финансиране през 2021 г.

Възможностите за финансиране, които днес бяха в рамките на първата работна програма на Европейския съвет по иновациите, включват:

 • Финансиране по програма „Ускорител“ на ЕСИ, с бюджет 1 милиард евро, за стартиращи предприятия и МСП с цел разработване и увеличаване на мащаба на високоефективни иновации, които имат потенциал за създаване на нови пазари или да предизвикат смущения в съществуващите. С него се предлага уникално смесено финансиране, което съчетава частен капитал (или квазикапитал, като например конвертируеми заеми) между половин милион и 15 милиона евро чрез фонда на ЕСИ с безвъзмездни средства в размер до 2,5 милиона евро. От общия размер 1 милиард евро 495 милиона евро са предназначени за авангардни иновации в рамките на европейския зелен пакт и за стратегически цифрови и здравни технологии.
 • „Изследвач“ на ЕСИ за мултидисциплинарни изследователски екипи, с бюджет от 300 милиона евро, за визионерски научни изследвания, които имат потенциал да доведат до технологични пробиви. Изследователските екипи могат да кандидатстват за безвъзмездни средства в размер до 4 милиона евро. Основната част от финансирането се предоставя чрез открити покани за представяне на предложения без предварително определени тематични приоритети, докато 132 милиона евро се отпускат за пет конкретни предизвикателства в рамките на „изследвача“. съзнателен изкуствен интелект, инструменти за измерване активността на мозъка, клетъчна и генна терапия, „зелен“ водород и изкуствени живи материали.
 • Схемата на ЕСИ за финансиране на прехода е предназначена за претворяване на резултатите от научни изследвания във възможности за иновации — бюджет: 100 милиона евро. В центъра на първата покана за представяне на предложения по схемата на ЕСИ за прехода са резултатите от проекти по пилотния инструмент „Изследвач“ на ЕСИ и проекти за доказване на изпълнимостта на концепция в рамките на Европейския научноизследователски съвет — целта е да се доразвиват технологии и да се изгради икономическа обосновка за конкретни приложения.

Всички проекти на Европейския съвет по иновациите имат достъп до услуги за ускоряване на бизнеса, които осигуряват инструктори, наставници и експертни знания, възможности за партньорство с предприятия, инвеститори и други, както и редица услуги и прояви.

Награди на Европейския съвет по иновациите

В рамките на Европейския съвет по иновациите се присъждат няколко награди, за да се отличат тези, които оформят бъдещето на иновациите в Европа.

 • С наградата на ЕС за жени иноватори се отличават най-талантливите жени предприемачи от целия ЕС и от държавите, асоциирани към „Хоризонт Европа“, които са основали успешно дружество и са реализирали иновация на пазара.
 • Наградата „Европейска столица на иновациите“ (iCapital) е признание за ролята, която градовете играят за оформянето на местната екосистема за иновации и насърчаването на преломни иновации. През тази година наградата включва нова категория, „Европейски град с нарастващи иновации“, която е насочена към градовете с население над 50 000 и под 250 000 жители.
 • Целта на европейския конкурс за социални нововъведения е да се стимулират, подкрепят и възнаграждават социални иновации, които ще помогнат на хората и организациите да идентифицират, развиват и повишават уменията, от които ще се нуждаят, за да се приспособят към един променящ се свят и да имат успех в него.
 • Европейските награди за обществени поръчки за иновации имат за цел да се даде заслужено признание на публични и частни купувачи в цяла Европа, които полагат усилия за насърчаване на обществените поръчки за иновации и намират новаторски начини за възлагане на тези решения.

Кандидатури за наградите на ЕС за жени иноватори и за „Европейска столица на иновациите“ се приемат от днес, а за останалите две — по-късно тази година.

Контекст

През 2018 г. Комисията стартира пилотния проект на Европейския съвет по иновациите в рамките на „Хоризонт 2020“, предназначен с бюджет от 3,5 милиарда евро да подпомага най-талантливите европейски новатори за бързото и ефективно разгръщане на авангардни и революционни иновации. Повече информация за пилотния проект на Европейския съвет по иновациите се съдържа в доклада за въздействието.

След днешния старт на 19-и март, петък, ще се състои ден за кандидатите, на който ще се предоставя информация за това как работи Европейският съвет по иновациите, как може да се кандидатства, кой може да кандидатства и т.н. На сесиите ще бъде представена информация за възможности за финансиране за научноизследователски екипи, стартиращи предприятия, МСП и инвеститори.

За повече информация

Информационен документ: Европейският съвет по иновациите в рамките на „Хоризонт Европа“

Европейски съвет по иновациите

Онлайн старт на Европейския съвет по иновациите

Програма „Хоризонт Европа“

 

За контакт:

een@bcci.bg