БЪЛГАРИЯ

СЪБИТИЯ

Участвайте в обучение на тема “Стандартите GS1 и изискванията на новия Регламент на ЕС за ДДС за трансгранична електронна търговия”

2 weeks

Enterprise Europe Network към Българска търговско-промишлена палата и GS1 България Ви канят да участвате в обучение на тема “Стандартите GS1 и изискванията на новия Регламент на ЕС за ДДС за трансгранична електронна търговия”, което ще се проведе на 24 февруари 2021 от 14:00ч.

Досега за вносни пратки на стойност до 22 евро (43.03 лв) не се дължеше ДДС. От 1-ви юли 2021 г. става задължително заплащането на ДДС за всяка покупка, идваща от Китай и други страни извън ЕС. Промяната засяга различните сектори, включително логистичните компании. Ще бъде необходимо да се адаптират системи и процеси, и да се предложи начин за плащане на ДДС, без да се променя значително процеса на доставка. Използването на стандартите GS1 може да бъде от полза за всички засегнати страни.

В рамките на семинара (с продължителност до 1 час) ще бъде предоставена информация за:

  • -> основните изисквания на новия европейски регламент за ДДС
  • -> платформата IOSS-Import One Stop Shop, как стандартите GS1 могат да са в помощ при проследимостта на пратките и метод на работа с платформата
  • -> митническа декларация за ДДС – опростен вариант на митническата декларация и GS1 GLN номерът в подкрепа на надеждната идентификация на търговеца/продавач/купувача
  • -> SSCC код – структура и предимства за осигуряване на надеждност и проследимост на пратките;

При интерес може да заявите своето участие в срок до 23 февруари, като изпратите Вашите данни за контакт (имена/фирма/имейл или телефон ) на имейл een@bcci.bg, след което ще получите потвърждение и покана.

Enterprise Europe Network
Bulgarian Chamber of Commerce and Industry
1058 Sofia, 9, Iskar Str.
Tel.: +359 2 81 17 505 / 515 / 525
https://www.facebook.com/eenbulgaria
Декларация за поверителност на личните данни:
https://www.bcci.bg/declaration-bg.html
Please read the BCCI Privacy Policy