БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Европейската комисия предлага безплатни консултантски услуги чрез Horizon Results Booster

4 months

Банер на Horizon Results Booster

Horizon Results Booster представлява пакет от специализирани услуги, предоставяни безплатно на организации и консорциуми, бенефициенти в рамките на FP7 и Horizon 2020 (текущи или приключили). Допустими са и проекти, финансирани от програми, различни от посочените, при условие, че се присъединят за кандидатстване чрез т.нар. проектна група, ръководена от проект, финансиран по FP7 и Horizon 2020. Целта е да се увеличи максимално въздействието на постигнатите резултати в рамките на проекти за научноизследователска и развойна дейност, финансирани от ЕС, и да се увеличи потенциала за експлоатация на техните научни резултати.

Какви са услугите?

В рамките на Horizon Results Booster се предоставят услуги за подобряване на съществуващата стратегия за експлоатация на резултатите, разработване на бизнес план и излизане на пазара, стратегии за комерсиализация и достъп до финансиране.

Услуга 1: Портфолио от услуги за разширяване на стратегията за разпространение и експлоатация.

Услуга 2: Разработване на бизнес план – индивидуално обучение и подкрепа за разработването му. Тази услуга е насочена към проекти, подхождащи към изготвянето на бизнес план или желаещи да подобрят съществуващия си бизнес план.

Услуга 3: Подкрепа за излизане на пазара чрез:

  • Обучение с фокус върху представянето на продуктите или услугите на потенциални инвеститори, събития (форуми, търговски панаири, експозиции), идентифициране на рискови капитали или традиционни механизми за финансиране.
  • Интелектуална собственост: Обяснение на процедурите, дефинициите, регламента относно интелектуална собственост, патентоване, лицензиране и продажба; свобода на операциите – надлежна проверка; прехвърляне на интелектуална собственост.
  • Обучение по иновационен мениджмънт.
  • Бизнес услуги (само за индивидуални проекти): персонализирано обучение за разработване на план за търговско развитие, проучвания за осъществимост, за оценка на потенциални бизнес планове или подкрепа при създаването на отделни и стартиращи предприятия
  • Изследване на варианти за експлоатация (само за индивидуални проекти): анализ на възможностите
  • Достъп до финансиране извън ЕС (само за отделни проекти): избор на една от различните налични възможности за финансиране извън ЕС и подкрепа при кандидатстването (не включва писането на проектни предложения).

Увеличете потенциала си за експлоатация на резултатите от Вашия проект и  увеличете възможностите си за реализиране на пазара! Научете повече за Horizon Results Booster и кандидатствайте за подкрепа!

Повече за услугите и начина на кандидатстване може да намерите на уебстраницата на Horizon Results Booster:  https://www.horizonresultsbooster.eu/

Ако имате нужда от подкрепа за идентифициране на нови проектни партньори или други проектни възможности, моля обърнете се към:

Enterprise Europe Network

Българска търговско-промишлена палата

Е-mail: een@bcc.bg

Tel: 02/8117 505 / 515 / 525

Web: https://een-bcci.com/