EEN BCCI Bulgaria | Безплатни консултации за CE маркировка, финансиране и други
БЪЛГАРИЯ

КОНСУЛТАЦИИ

Нашите експерти предоставят съвети и повишават Вашата информираност относно: • Европейско законодателство • CE маркировка • Навлизане на международния пазар • Защита на интелектуалната собственост • Възможности за финансиране на иновации • Технологичен трансфер