EEN BCCI Bulgaria | КОНСУЛТАЦИИ - EEN BCCI Bulgaria
БЪЛГАРИЯ

КОНСУЛТАЦИИ

Нашите експерти предоставят съвети и повишават Вашата информираност относно:

• Европейско законодателство и стандарти
• Навлизане на международния пазар
• Защита на интелектуалната собственост
• Възможности за финансиране
• Технологичен трансфер